صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۰۳ ۱.۸۱ ۴,۰۵۴.۷۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۴۱ (۰.۳۲) ۳۴۶.۰۳ (۶۹.۳۳)
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۳ ۰.۸۱ ۲۰۱.۱۵ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰ ۰.۷۴ ۰ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ (۰.۳) ۰.۷۷ (۶۶.۷۹) ۱,۵۴۱.۶۸
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱.۹۹ ۱.۰۵ ۱۳۳,۱۶۶.۶۵ ۴,۴۰۶.۷۳
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ (۱.۱۴) ۱ (۹۸.۴۸) ۳,۶۱۲.۶۶
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۹ ۰.۶۹ ۲,۵۶۴.۱ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱.۶۱ ۰.۱۱ ۳۴,۰۰۷.۳۳ ۴۸.۴
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۸ ۰.۲۴ ۳۲.۹۲ ۱۳۹.۷۳
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ (۳.۳۷) ۱.۱۵ (۱۰۰) ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۳.۲۳) (۰.۰۱) (۱۰۰) (۵.۰۱)
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۴۳ ۱.۰۸ ۳۸۱.۱۷ ۵,۰۳۱.۱۴
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۹۷ ۳۰.۶۶ ۳,۲۸۵.۹۵