صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰.۲۵ (۰.۰۶) ۱۵۱.۰۸ (۱۸.۵۲)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ (۰.۳۴) ۱.۵۸ (۷۰.۷۳) ۳۰,۳۴۹.۶۴
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۱.۵۴ ۰.۶۳ ۲۶,۱۰۳.۴۱ ۸۷۲.۲۱
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ (۰.۱۵) ۰.۹۴ (۴۱.۶۲) ۲,۹۰۹.۱۷
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ (۰.۷۸) ۳.۴ (۹۴.۱۶) ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۱.۹۲ (۰.۴۷) ۱۰۱,۶۰۴.۱ (۸۲.۳۶)
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ (۱.۶۲) (۱.۰۱) (۹۹.۷۴) (۹۷.۵۴)
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ (۲.۵۶) ۰.۴۷ (۹۹.۹۹) ۴۴۵.۲۲
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰.۱۱ ۳.۰۴ ۴۷.۱۸ ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۳.۴۹ ۰.۸۷ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۰.۲۹
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ (۳.۰۸) ۱.۳۹ (۱۰۰) ۱۵,۶۰۴.۷۷
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ (۳.۳۱) ۰.۵۴ (۱۰۰) ۶۱۵.۷۳
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۹) ۰