صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰.۳۶ ۰.۶۴ ۲۷۷.۶۲ ۹۱۳.۱۱
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ (۰.۱۴) (۰.۱۵) (۴۰.۵۹) (۴۱.۵۶)
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰.۱ (۰.۰۶) ۴۲.۷۱ (۱۹.۶۲)
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (۰.۴۸) ۰.۰۷ (۸۲.۵۲) ۲۸.۵۲
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۱۲.۵۳ ۱.۸۶
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ (۰.۲۸) (۰.۴۶) (۶۴.۶۸) (۸۱.۶۴)
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (۰.۴۱) (۰.۲۵) (۷۸.۰۷) (۶۰.۱۶)
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (۱.۲۸) ۰.۵۲ (۹۹.۱) ۵۶۵.۸
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰.۱۵ ۲.۰۸ ۷۴.۰۱ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۲ ۱.۶ ۱۰۴.۷ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱.۸۲ ۱.۳۳ ۷۱,۰۸۳.۶۸ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰.۵۶ ۱.۴ ۶۵۸.۳۹ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۰.۰۴) ۰.۲۹ (۱۳.۰۳) ۱۸۴.۱۲