صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲.۷۳ ۰.۵۳ ۱.۸۵E+۰۶ ۵۹۹.۰۱
۲۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۳۱) ۰.۱۹ (۶۷.۲۲) ۱۰۲.۵
۲۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰.۴۸ (۳.۰۵) ۴۷۰.۷۴
۲۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۹۴ ۱.۳ ۲,۹۵۲.۳۶ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۲۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲.۰۹ ۱.۰۸ ۱۸۸,۰۲۶.۶۱ ۴,۹۲۴.۱۳
۲۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۷۸ ۰.۵۱ ۱,۶۲۵.۲۴ ۵۴۵.۷۳
۲۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۶) ۰.۳۸ (۸۹.۰۳) ۲۹۶.۵۴
۲۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۰۹ ۰.۸۸ ۵,۰۸۷.۱۱ ۲,۳۸۳.۱۴
۲۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲.۴۴ ۰.۰۵ ۶۵۵,۲۳۶.۳۶ ۱۹.۸۹
۲۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۳۴) ۰.۲۱ (۷۱.۴۷) ۱۱۱.۲۲
۲۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۵ ۰.۱ ۱۵۱.۸۸ ۴۴.۷۳
۲۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۶۵ ۳۰.۲۶ ۹۵۷.۱۵
۲۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ (۳.۰۱) ۰.۱۳ (۱۰۰) ۵۹.۲۲
۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰.۹۴ (۱.۴۸) ۲,۹۴۰.۳۳ (۹۹.۵۷)