صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ (۰.۷۹) ۱.۰۷ (۹۴.۵۴) ۴,۸۴۷.۴۴
۲۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ (۰.۳۲) ۰.۷ (۶۹.۵۲) ۱,۱۸۰.۲۸
۲۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ (۰.۳) ۰.۸۸ (۶۶.۱۳) ۲,۳۱۸.۴۳
۲۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ (۰.۸۵) ۱.۴۶ (۹۵.۵۳) ۱۹,۴۵۶.۱۳
۲۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰ ۰ (۱) ۰
۲۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۰.۶۲ (۰.۵۴) ۸۶۴.۳۸ (۸۶.۱۱)
۲۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۰.۴۹ (۰.۰۱) ۴۸۷.۸۷ (۳.۷۸)
۲۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ (۰.۳۷) ۱.۰۲ (۷۳.۷) ۴,۰۳۵.۵۱
۲۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ (۱.۹۸) ۰.۵۲ (۹۹.۹۳) ۵۵۷.۵۶
۲۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۳.۴۲ (۲.۵۴) ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۲۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۲۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۲۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۷۹ ۰.۰۹ ۱,۶۸۸.۲۸ ۳۷.۲۲
۲۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۰.۱۶) (۱.۰۷) (۴۴.۲۸) (۹۸)
۲۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۰.۳۶) (۰.۵۱) (۷۳.۱۹) (۸۴.۳۷)
۲۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱.۲۵ ۰.۳۶ ۹,۲۳۶.۱ ۲۶۷.۸۷
۲۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ (۱.۲۴) ۰.۰۷ (۹۸.۹۶) ۲۹.۳۹
۲۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰