صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱.۰۸ ۱.۰۳ ۵,۰۲۰.۵۲ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ (۰.۸۷) ۲.۹۳ (۹۵.۹۵) ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵.۶۶ ۰.۹۷ ۵.۴۲E+۱۰ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۹ ۳.۵۴ ۱.۱۷E+۰۸ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۴.۵۴ ۰.۶۵ ۱.۰۹E+۰۹ ۹۶۵.۸۷
۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۲ ۱.۴۱ ۷,۸۰۹.۷۳ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۵ (۰.۹۸) ۵۰۸.۳۷ (۹۷.۲۹)
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۷۵ ۰.۸۶ ۱,۴۲۶.۰۸ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ (۰.۶۲) ۲.۳۳ (۸۹.۶۹) ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۳۷ ۰.۶۳ ۱۴,۲۱۹.۹۳ ۹۰۲.۸
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۳۱.۰۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۳۷ (۱.۶۴) ۲۸۷.۳۹ (۹۹.۷۶)
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱.۲۹ ۰.۳۹ ۱۰,۵۶۸.۹۵ ۳۱۷.۳۹
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۱۳ ۱.۵۶ ۶,۰۴۶.۱ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰