صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۰.۴۲ (۰.۹۱) ۳۶۲.۵ (۹۶.۴۶)
۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ (۰.۹۷) ۰.۰۳ (۹۷.۲) ۱۲.۵۲
۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ (۰.۶) ۱.۲۵ (۸۹) ۹,۱۶۶.۹۵
۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۱.۹۲ ۰.۴۶ ۱۰۵,۱۶۶.۴۱ ۴۲۶.۱۶
۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱.۵۶ (۲.۸۴) ۲۷,۹۱۶.۷۲ (۱۰۰)
۱۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ (۴.۰۱) (۰.۳۱) (۱۰۰) (۶۷.۶۹)
۱۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۱.۹) (۳.۲۱) (۹۹.۹۱) (۱۰۰)
۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۲.۴) (۰.۰۵) (۹۹.۹۹) (۱۶.۲۲)
۱۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۰.۷۵) ۰.۴۳ (۹۳.۷) ۳۸۳.۷۷
۱۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۸۱ ۰.۳۸ ۱,۷۷۷.۰۷ ۲۹۹.۸۳
۱۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۲.۵۶) (۰.۷۶) (۹۹.۹۹) (۹۳.۸۲)