صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۲۵ ۰.۰۸ ۱۴۷.۳۱ ۳۴.۰۷
۲۰۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ (۰.۳۵) ۰.۲۲ (۷۱.۶۹) ۱۲۳.۶۶
۲۰۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۴۷ (۰.۱۲) ۴۵۴.۴۶ (۳۴.۵۱)
۲۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۲۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۲۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۲۸ ۰.۱۱ ۱۸۱.۱۱ ۴۸.۲
۲۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۴ ۰.۱۱ ۳۳۴.۷۹ ۴۷.۳۹
۲۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۴۱) (۶۱.۵) (۷۷.۳۸)
۲۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۴۷) (۰.۱۲) (۸۲.۱۹) (۳۴.۳۶)
۲۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۴) (۰.۵۱) (۷۶.۶۳) (۸۴.۲۶)
۲۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۲۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۲۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰.۴۴ (۰.۳۵) ۳۹۲.۱۹ (۷۲.۳)
۲۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۳۴) (۰.۴۸) (۷۰.۹۸) (۸۲.۸۱)
۲۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ (۰.۱۳) ۰.۱۱ (۳۷.۸۲) ۵۱.۲
۲۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۱) (۰.۰۴) (۲۹.۵۹) (۱۴.۰۲)
۲۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ (۰.۳) (۰.۰۷) (۶۷.۱۱) (۲۲.۸۷)
۲۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۲۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰