صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳) ۰
۲۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۴۱ (۰.۳۲) ۳۴۶.۰۳ (۶۹.۳۳)
۲۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۳ ۰.۸۱ ۲۰۱.۱۵ ۱,۷۶۷.۹۸
۲۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰ ۰.۷۴ ۰ ۱,۳۸۱.۶۹
۲۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ (۰.۳) ۰.۷۷ (۶۶.۷۹) ۱,۵۴۱.۶۸
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱.۹۹ ۱.۰۵ ۱۳۳,۱۶۶.۶۵ ۴,۴۰۶.۷۳
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ (۱.۱۴) ۱ (۹۸.۴۸) ۳,۶۱۲.۶۶
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۹ ۰.۶۹ ۲,۵۶۴.۱ ۱,۱۳۸.۵۲
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱.۶۱ ۰.۱۱ ۳۴,۰۰۷.۳۳ ۴۸.۴
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۸ ۰.۲۴ ۳۲.۹۲ ۱۳۹.۷۳
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ (۳.۳۷) ۱.۱۵ (۱۰۰) ۶,۴۰۹.۶۱
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۳.۲۳) (۰.۰۱) (۱۰۰) (۵.۰۱)
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۴۳ ۱.۰۸ ۳۸۱.۱۷ ۵,۰۳۱.۱۴
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۹۷ ۳۰.۶۶ ۳,۲۸۵.۹۵
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۳ ۱.۵۱ ۲۰۰.۹ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۳ ۱.۵۸ ۱۱,۰۲۳.۸۸ ۳۰,۴۷۷.۴۸