صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۵ ۲.۴۶ ۸۲۵,۳۸۳.۳۱ ۷۲۳,۳۴۰.۲۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۹ ۲.۱۶ ۲,۵۳۷.۹۸ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ (۰.۳۲) ۲.۴۸ (۶۸.۸۴) ۷۵۹,۴۲۶.۱۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲.۵ (۰.۸۳) ۸۲۱,۰۹۲.۳۹ (۹۵.۱۶)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱ ۲.۰۸ ۳,۷۱۴.۴۱ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱.۷۷ (۰.۷۲) ۶۱,۰۳۸.۰۳ (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۳۹ ۲.۳۶ ۳۰۹.۹۱ ۵۰۰,۳۰۴.۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱.۳۸ (۱.۶۶) ۱۴,۸۰۳.۲۸ (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۳) (۳.۳۶) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۷۴ ۰.۰۷ ۱,۳۸۳.۶۴ ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۷۵) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)