صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۳۷ ۰.۶۳ ۱۴,۲۱۹.۹۳ ۹۰۲.۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۳۱.۰۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۳۷ (۱.۶۴) ۲۸۷.۳۹ (۹۹.۷۶)
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱.۲۹ ۰.۳۹ ۱۰,۵۶۸.۹۵ ۳۱۷.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۱۳ ۱.۵۶ ۶,۰۴۶.۱ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۶۴) ۱.۲۹ (۹۰.۵۱) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳ ۶۴.۴۵ ۱۹۸.۶۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۵۳ ۲.۴۹ ۵۷۷.۴۱ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۱.۱۵) ۰.۴۸ (۹۸.۵۴) ۴۶۷.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۱.۰۶) (۰.۲۲) (۹۷.۹۴) (۵۵.۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۷۷ ۱.۵۴ ۱,۵۱۷.۶۶ ۲۶,۲۰۰.۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۵۴ ۰.۵۶ ۲۶,۳۰۱.۳۲ ۶۷۶.۵۳