صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۲.۸ ۱.۳۱ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۰.۷۸) (۰.۱۷) (۹۴.۱۸) (۴۶.۸۲)
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ (۲.۳۲) ۰.۶۵ (۹۹.۹۸) ۹۵۳.۳۱
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۳.۳۹ ۲.۶۶ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۳.۴۷ ۰.۱۲ ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵۵.۶۷
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰.۸۴ (۰.۶۴) ۲,۰۴۳.۲۶ (۹۰.۳۴)
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳.۸۶ ۰.۹۲ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ (۰.۰۵) ۰.۶۵ (۱۶.۳۹) ۹۵۸.۳۶
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰ (۰.۶۴) (۱.۳۷) (۹۰.۳۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۱ ۰.۴۴ ۴۳.۰۷ ۳۹۶.۷۱
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰