صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۶۵ ۳۰.۲۶ ۹۵۷.۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ (۳.۰۱) ۰.۱۳ (۱۰۰) ۵۹.۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰.۹۴ (۱.۴۸) ۲,۹۴۰.۳۳ (۹۹.۵۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴.۶۸ (۰.۰۷) ۱,۷۶۶,۵۱۹,۴۵۹.۵۹ (۲۱.۹۴)
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۳) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱.۱۹ ۰.۱۴ ۷,۴۷۶.۵۵ ۶۸.۵۱
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۱۵) ۰.۸۹ (۴۲.۱۹) ۲,۴۵۶.۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۵۲ ۰.۳۸ ۵۶۰.۲ ۲۹۸.۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱.۱۲ (۱) ۵,۸۲۹.۳۹ (۹۷.۴۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۱.۵) ۰.۱۷ (۹۹.۶) ۸۷.۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۶۶ ۰.۲۲ ۱,۰۰۹.۵۴ ۱۱۹.۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۲۹) (۱.۳۹) (۶۵.۶۲) (۹۹.۳۹)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۴۵ ۰.۰۷ ۴۲۳.۰۷ ۳۱.۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱.۹۳ (۰.۳) ۱۰۶,۹۴۶.۱۸ (۶۶.۶۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰