صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۱۱) (۰.۱۶) (۳۴.۱۹) (۴۳.۷۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۳۳) (۰.۸۲) (۷۰.۲۹) (۹۵)
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۱۵) (۰.۱۴) (۴۲.۸۱) (۳۸.۹۶)
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۱) (۰.۳۴) (۹۷.۴۳) (۷۱.۳۵)
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۲۲) (۰.۲۳) (۵۵.۶) (۵۷.۵۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۶۱) (۰.۱۱) (۸۹.۱۵) (۳۲.۴)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ (۰.۶) ۰.۴۳ (۸۸.۷۱) ۳۷۰.۲
۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۸۸ (۰.۰۲) ۲,۳۷۳.۹۷ (۵.۶۳)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (۰.۶۲) ۰.۲۱ (۸۹.۶۹) ۱۱۵.۲۳
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ (۰.۱۶) (۰.۰۵) (۴۴.۷۹) (۱۵.۹۷)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۱۲) (۰.۲۸) (۳۵.۸۲) (۶۴.۱۷)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰.۲۱ (۰.۹۹) ۱۱۵.۹۳ (۹۷.۳۸)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰