صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۰.۸۷) ۲.۸۸ (۹۵.۸۲) ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۲۴ (۰.۴۵) ۱۳۶.۲۶ (۸۰.۸۵)
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۴۴ (۲.۰۱) ۳۸۹.۰۳ (۹۹.۹۴)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۲) ۰.۲۲ (۵۱.۵۹) ۱۲۲.۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۲۲) (۲.۱۷) (۵۴.۷۵) (۹۹.۹۷)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۱۲۸.۷۴ ۲۷۷.۳۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۸۶ ۰ ۲,۱۶۳.۹۱ ۱.۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۱۳) ۰.۴۳ (۹۸.۴۳) ۳۸۰.۰۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ (۰.۱۵) ۲.۰۳ (۴۲.۳۲) ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱.۲۲ (۰.۵۵) ۸,۲۵۵.۹۱ (۸۶.۸۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ (۰.۷۹) ۱.۷۹ (۹۴.۵۵) ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ (۰.۳۳) ۰.۷۱ (۷۰.۰۵) ۱,۲۰۱.۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۱۸.۷۷ ۱۳۶.۴۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ (۰.۶۴) ۰ (۹۰.۲۹) ۰