صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۴.۷) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۴۷) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۶۵) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۳.۲۱) (۱.۱۵) (۱۰۰) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲.۵۶ ۰.۰۱ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۵۵ (۱.۱) ۶۳۵.۹۱ (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴.۹۹ ۳.۵۹ ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴.۰۶ ۰.۰۷ ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۱۵) ۱.۷۲ (۴۲.۳۷) ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۴۴ ۱.۶۵ ۱۸,۰۹۹.۸۹ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۴.۴ (۲.۱۶) ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۴.۴۷) (۱.۵) (۱۰۰) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۲.۸۴ (۳.۹۷) ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰