صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۲.۰۵ (۰.۲۲) ۱۶۶,۲۳۷.۱۹ (۵۵.۷۶)
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ (۲.۴۲) ۰.۴۶ (۹۹.۹۹) ۴۳۷.۰۵
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۱.۲۹) (۰.۵۱) (۹۹.۱۴) (۸۴.۳۸)
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴.۸۹ (۲.۳۸) ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۳.۷۹ ۰.۳۱ ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱۲.۳۱
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ (۲.۱۲) ۰.۸۹ (۹۹.۹۶) ۲,۴۵۳.۴۳
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (۲.۷۷) ۰.۱۷ (۱۰۰) ۸۹.۲۷
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱.۵۴ (۰.۸۸) ۲۶,۷۶۳.۱۲ (۹۶.۰۸)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱.۷۲ ۰ ۵۰,۲۵۵.۹۳ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۲.۵۱ ۰.۲۵ ۸۵۱,۴۲۸.۲۶ ۱۴۹.۹۵
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۴.۵۷ (۰.۷) ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۲.۴)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱.۱۸ (۰.۰۱) ۷,۱۴۰.۴۸ (۳.۳۹)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰