صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ (۲.۸۷) ۳.۹۲ (۱۰۰) ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۰.۶۹) ۴.۰۹ (۹۲.۱۱) ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۱۵ ۱.۸۲ ۶,۳۰۵.۵۶ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۵۷) (۰.۳۲) (۸۷.۴۶) (۶۸.۵۶)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ (۰.۹) ۳.۷۲ (۹۶.۲۸) ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۰.۹۹) ۱.۳۴ (۹۷.۳۶) ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱.۰۵) (۳.۵۱) (۹۷.۸۵) (۱۰۰)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۸ (۲.۷۳) ۳۴.۳۴ (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۹۹ (۱.۵۳) ۳,۵۵۲.۲ (۹۹.۶۴)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۹۴) ۰.۷ (۹۶.۷۷) ۱,۱۶۵.۴۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰ ۲.۷۶ ۰ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵