صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۱.۴۱) ۰.۲۲ (۹۹.۴۴) ۱۲۵.۶۱
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۱.۵۱) (۰.۶۵) (۹۹.۶۲) (۹۰.۶۴)
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۱.۸۴) (۰.۷۳) (۹۹.۸۹) (۹۳.۰۶)
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۰.۲۸ (۰.۷۷) ۱۷۵.۱۴ (۹۴.۰۵)
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰.۶۲ (۰.۱) ۸۶۴.۸۴ (۲۹.۶۴)
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ (۰.۵۹) ۱.۵ (۸۸.۲۸) ۲۲,۸۵۴.۶
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰.۸۴ (۰.۳۸) ۱,۹۹۱.۲۹ (۷۵.۳۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱.۱۶ (۰.۷۹) ۶,۵۴۲.۵۹ (۹۴.۵)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۴.۶۳) (۰.۷۴) (۱۰۰) (۹۳.۲۸)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۴۳) (۰.۸۶) (۷۹.۴۵) (۹۵.۷۷)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰.۳۱ (۰.۱۵) ۲۱۳.۵۸ (۴۳.۱)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰.۱۷ (۰.۵۳) ۸۷.۰۳ (۸۵.۶۹)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۰.۹۷ (۱.۰۵) ۳,۲۴۴.۹۲ (۹۷.۸۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۴.۰۹) (۰.۸۹) (۱۰۰) (۹۶.۲۳)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰