صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ (۰.۰۶) ۱.۲۱ (۲۰.۶۲) ۸,۰۱۳.۲۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ (۰.۴۶) ۰.۷۵ (۸۱.۳۲) ۱,۴۱۱.۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۵۶) (۰.۱۶) (۸۷.۲۸) (۴۳.۹۲)
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۶۶ ۰.۰۱ ۹۹۱.۶ ۲.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ (۱.۲۴) ۱.۶۷ (۹۸.۹۳) ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱.۰۱ ۰.۴۸ ۳,۸۸۲.۲۴ ۴۶۸.۴۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۶۱) ۰.۲۲ (۸۹.۱۶) ۱۲۵.۵۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۹۶) ۰.۰۶ (۹۷.۰۸) ۲۲.۷۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۹۸ (۰.۱۴) ۳,۴۳۵.۴۷ (۳۹.۲۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۶۵) (۰.۴۶) (۹۰.۶۵) (۸۱.۵۶)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲.۰۲ ۰.۴۶ ۱۴۶,۲۸۱.۷۱ ۴۲۸.۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ (۰.۳۴) ۰ (۷۱.۴۲) ۰