صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۲.۴) (۰.۰۵) (۹۹.۹۹) (۱۶.۲۲)
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۰.۷۵) ۰.۴۳ (۹۳.۷) ۳۸۳.۷۷
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۸۱ ۰.۳۸ ۱,۷۷۷.۰۷ ۲۹۹.۸۳
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۲.۵۶) (۰.۷۶) (۹۹.۹۹) (۹۳.۸۲)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ (۰.۷۵) ۰.۵۷ (۹۳.۵۹) ۷۰۴.۱۱
۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۲.۴۵ ۰.۸۱ ۶۷۵,۸۳۰.۸ ۱,۸۳۱.۰۸
۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۲.۸۶) (۲.۳۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۲.۹۵) (۱.۴۸) (۱۰۰) (۹۹.۵۷)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۱ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۱۱ ۰.۶۵ ۴۷.۳۷ ۹۶۷.۲۵
۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ (۱.۶۱) ۰.۵۳ (۹۹.۷۳) ۵۸۹.۰۱
۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۲.۳۲ ۰.۶۹ ۴۳۹,۶۷۵.۳۹ ۱,۱۱۳.۴۵