صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۰۶ ۱.۹۶ ۴,۶۲۶.۹۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۸۹ ۰.۰۹ ۲,۴۱۶.۹۹ ۳۶.۷۳
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۷۷ (۰.۹) ۱,۵۵۷.۲۷ (۹۶.۳۵)
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۹۶ ۲.۵۴ ۳,۲۰۶.۵۵ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۹۸ ۳.۰۱ ۳,۴۵۶.۴۸ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۹۹ (۱.۹) ۳,۴۸۷.۸ (۹۹.۹۱)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۹۸ ۰.۳۸ ۳,۳۷۸.۸۶ ۲۹۲.۴۵
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱.۰۱ (۰.۶۲) ۳,۸۵۶.۲۵ (۸۹.۸۳)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۹۸ (۰.۳۵) ۳,۴۳۹.۳۲ (۷۲.۱۳)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۷۳ ۲.۷۲ ۱,۳۳۰.۳۲ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۶۲ (۰.۷۸) ۸۴۰.۲۲ (۹۴.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۴.۰۵) (۰.۴۵) (۱۰۰) (۸۰.۴۸)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (۰.۸۴) ۳.۲۱ (۹۵.۴۵) ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۹۸ ۳.۰۸ ۳,۴۳۱.۵۷ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶