صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
هزینه‌های صندوقفهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس صفر ریال
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق صفر ریال
3 کارمزد مدیر سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر 1300 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... صفر ریال
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1-   5.000  میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-     ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه­ دارایی­ ها

ارزش دارایی­ ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30.000

از 30.000 تا 50.000

بالای 50.000

ضریب

0.00025

0.00015

0.000005

10 هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد

کارمزد ابطال ندارد