صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس صفر ریال
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق صفر ریال
3 کارمزد مدير سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولي سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
6 حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 200 ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد.
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... صفر ریال
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 500 ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق
10 هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد

کارمزد ابطال ندارد