صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۳.۵۵ (۴۴.۹۹)
۱۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۱.۱۶ (۰.۴۴) ۶,۶۷۵.۳۴ (۸۰.۰۱)
۱۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰.۲۷ (۰.۳۶) ۱۶۷.۶۵ (۷۳.۰۱)
۱۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ (۰.۱۱) (۰.۳) (۳۱.۸۹) (۶۶.۹۷)
۱۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۱.۰۲ ۰.۲۴ ۳,۹۶۶.۸۸ ۱۴۳.۱۷
۱۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰.۰۷ (۰.۰۶) ۳۱.۰۶ (۲۰.۱۴)
۱۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰.۴۵ (۰.۷۲) ۴۱۴.۱۴ (۹۲.۷۸)
۱۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ (۰.۱۶) (۰.۲۵) (۴۴.۸۱) (۶۰.۶۲)
۱۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (۰.۴۴) (۰.۳۷) (۷۹.۷۹) (۷۴.۴۲)
۱۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱.۰۹ (۰.۰۸) ۵,۰۴۷.۵۶ (۲۶.۶۳)
۱۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۲۱.۶۳ (۲۳.۷)
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ (۰.۱۵) ۰.۱۹ (۴۱.۷۸) ۱۰۰.۲۳
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ (۰.۱۳) ۱.۶۵ (۳۷.۳۸) ۳۹,۱۴۷.۴۸