صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۱.۰۶) ۰.۸۹ (۹۷.۹۶) ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲.۹۴ ۰.۹۹ ۳.۹E+۰۶ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۷۵ ۴.۳۶ ۱,۴۰۷.۳۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۷۴ ۴.۴ ۱,۳۹۴.۴۷ ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (۵.۳۳) ۱.۷ (۱۰۰) ۴۶,۲۰۵.۴۴
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۳.۳۶) (۱.۴) (۱۰۰) (۹۹.۴۲)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳.۵۴ (۱.۹۱) ۳.۳۲E+۰۷ (۹۹.۹۱)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۵.۱۱ (۰.۴۱) ۸.۰۱E+۰۹ (۷۷.۹۵)
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۳.۸۷ (۴.۳۶) ۱.۰۴E+۰۸ (۱۰۰)
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۳ ۱.۸۸ ۲۰۲.۴۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱.۱۷ ۰.۳۹ ۶,۸۹۸.۳۷ ۳۱۴.۱۱
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ (۰.۱۱) ۱.۵۷ (۳۲.۵۵) ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ (۰.۴۲) ۰.۵۷ (۷۸.۵۸) ۶۹۷.۸۷