صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۰.۳ ۱.۵۱ ۲۰۰.۹ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۳ ۱.۵۸ ۱۱,۰۲۳.۸۸ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲.۷۳ ۰.۵۳ ۱.۸۵E+۰۶ ۵۹۹.۰۱
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۳۱) ۰.۱۹ (۶۷.۲۲) ۱۰۲.۵
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰.۴۸ (۳.۰۵) ۴۷۰.۷۴
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۹۴ ۱.۳ ۲,۹۵۲.۳۶ ۱۰,۹۶۵.۹۴
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲.۰۹ ۱.۰۸ ۱۸۸,۰۲۶.۶۱ ۴,۹۲۴.۱۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۷۸ ۰.۵۱ ۱,۶۲۵.۲۴ ۵۴۵.۷۳
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۶) ۰.۳۸ (۸۹.۰۳) ۲۹۶.۵۴
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۰۹ ۰.۸۸ ۵,۰۸۷.۱۱ ۲,۳۸۳.۱۴
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲.۴۴ ۰.۰۵ ۶۵۵,۲۳۶.۳۶ ۱۹.۸۹
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۳۴) ۰.۲۱ (۷۱.۴۷) ۱۱۱.۲۲
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۵ ۰.۱ ۱۵۱.۸۸ ۴۴.۷۳
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۶۵ ۳۰.۲۶ ۹۵۷.۱۵