صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۶۷ ۳۱.۰۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۳۷ (۱.۶۴) ۲۸۷.۳۹ (۹۹.۷۶)
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱.۲۹ ۰.۳۹ ۱۰,۵۶۸.۹۵ ۳۱۷.۳۹
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۱۳ ۱.۵۶ ۶,۰۴۶.۱ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۶۴) ۱.۲۹ (۹۰.۵۱) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳ ۶۴.۴۵ ۱۹۸.۶۶
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۵۳ ۲.۴۹ ۵۷۷.۴۱ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۱.۱۵) ۰.۴۸ (۹۸.۵۴) ۴۶۷.۵۷
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۱.۰۶) (۰.۲۲) (۹۷.۹۴) (۵۵.۸)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۷۷ ۱.۵۴ ۱,۵۱۷.۶۶ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۵۴ ۰.۵۶ ۲۶,۳۰۱.۳۲ ۶۷۶.۵۳
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۶۴ ۰.۳۱ ۹۴۲.۳۳ ۲۱۴.۳۶
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۷ ۱.۴۱ ۱,۱۵۳.۲۱ ۱۶,۳۶۵.۲۴