صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ (۰.۳۵) ۰.۲۲ (۷۱.۶۹) ۱۲۳.۶۶
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰.۴۷ (۰.۱۲) ۴۵۴.۴۶ (۳۴.۵۱)
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۲۸ ۰.۱۱ ۱۸۱.۱۱ ۴۸.۲
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۴ ۰.۱۱ ۳۳۴.۷۹ ۴۷.۳۹
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۲۶) (۰.۴۱) (۶۱.۵) (۷۷.۳۸)
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۴۷) (۰.۱۲) (۸۲.۱۹) (۳۴.۳۶)
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۴) (۰.۵۱) (۷۶.۶۳) (۸۴.۲۶)
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰.۴۴ (۰.۳۵) ۳۹۲.۱۹ (۷۲.۳)
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ (۰.۳۴) (۰.۴۸) (۷۰.۹۸) (۸۲.۸۱)
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ (۰.۱۳) ۰.۱۱ (۳۷.۸۲) ۵۱.۲
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۱) (۰.۰۴) (۲۹.۵۹) (۱۴.۰۲)
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ (۰.۳) (۰.۰۷) (۶۷.۱۱) (۲۲.۸۷)
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۶۸.۹۹ ۷۸.۱۱