صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه