صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ ساعت ۱۵:۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ تصمیمات مجمع (تغییرات امیدنامه)- افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تصمیمات مجمع- تغییر هزینه حسابرس و متولی- حدنصاب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تصمیمات مجمع- افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تصمیمات مجمع -عیار-سالانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ ۹۸.۱۰.۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ افزایش هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه