صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ (۱.۳۲۸)% (۲.۳۳۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ (۵.۶۵۹)% (۸.۲۵۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۱۷.۰۰۶ %۲.۳۲۳
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۳۵.۹۶۴ %۴.۴۳۱
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۲۱.۰۸ (۹.۸۸۲)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۲۷۰.۱۵۵ %۹۱.۲۴۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۶۴۹.۲۲۶ %۸۷۱.۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ %۸۵۷.۳۸۶ %۱۸۴۱.۸۴۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۹۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۵.۲)% (۱۰.۱۶)%