صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۰.۷۵۵)% %۰.۴۳۳
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۲.۵۲۹)% %۰.۰۴۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ (۵.۳۱۷)% (۶.۱۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۱۲.۹۴۱ %۲۵.۹۶۵
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۷۱.۸۵۳ %۶۳.۲۰۹
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۹۸.۲۳۸ %۵۱.۱۹۴
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۲۹۶.۵۶۱ %۱۱۴.۲۰۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ %۶۳۸.۷۴۷ %۲۰۰۲.۹۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۹۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۵.۲)% (۱۰.۱۶)%