صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (۱.۲۸۲)% %۰.۵۲۱
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ %۱.۴۱۳ %۷.۱۱۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (۰.۱۴۲)% %۷.۹۲۲
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ %۴.۹۷۴ %۱.۱۸۷
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (۰.۷۵۵)% (۴.۸۹۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ %۶۳.۳۹۹ %۵۳.۹۶۸
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ %۱۳۸.۵۱۸ %۴۶.۰۰۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ %۵۷۸.۳۸ %۱۲۰۴.۳۸۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ %۶۱۵.۶۰۱ %۱۸۹۹.۱۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۹۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۵.۲)% (۱۰.۱۶)%