صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ %۲.۱۷۵ %۰.۵۰۹
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ %۵.۸۳۴ %۱۰.۴۲۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ %۲۲.۲۷۹ (۰.۶۷۱)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ %۱۱.۸۳۹ (۸.۰۸۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ %۳۰.۷۴۲ %۵.۷۶۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ %۳۲۰.۲۲۸ %۱۲۰۱.۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۹۲ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۵.۲)% (۹.۵۵)%