صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۲.۸۰۲ %۱.۳۰۷
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۶.۵۷۴ %۴.۶۱۹
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۹.۰۳۸ %۱۰.۶۰۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۲۷.۴۰۹ %۱۷.۳۵
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۶.۷۲۴ %۱۷.۲۷۵
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۲.۵۲۸ (۳۰.۹۸۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ %۱۹۵.۵۱۳ %۱۱۶۳.۵۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۵۴۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸)% (۹۹.۷۸)%