صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۴۳۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۶۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۴۸,۰۶۰,۲۱۹,۹۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵:۳۴:۳۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳,۷۲۸ ۱۳,۶۹۵ ۰ ۰ ۱۷۲,۸۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۴۳۷,۴۴۲ ۱,۳۴۸,۰۶۰,۲۱۹,۹۷۱
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳,۵۴۳ ۱۳,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۷۲,۸۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۴۳۷,۴۴۲ ۱,۳۲۹,۸۵۰,۲۴۵,۹۳۳
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳,۵۴۳ ۱۳,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۷۲,۸۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۴۳۷,۴۴۲ ۱,۳۲۹,۹۰۰,۷۷۶,۸۹۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳,۵۴۴ ۱۳,۵۱۱ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۸۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۴۳۷,۴۴۲ ۱,۳۲۹,۹۵۱,۳۱۵,۱۸۴
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳,۵۳۴ ۱۳,۵۰۱ ۰ ۰ ۱۷۲,۸۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۳۸۷,۴۴۲ ۱,۳۲۸,۲۸۴,۳۰۴,۶۹۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳,۵۳۴ ۱۳,۵۰۱ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۸۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۳۸۷,۴۴۲ ۱,۳۲۸,۳۳۲,۹۰۶,۳۳۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳,۴۸۴ ۱۳,۴۵۱ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۷۲,۷۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۳۳۷,۴۴۲ ۱,۳۲۲,۷۶۶,۲۳۶,۸۲۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳,۳۱۲ ۱۳,۲۸۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۷۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۲۷۷,۴۴۲ ۱,۳۰۵,۱۰۰,۸۵۷,۹۳۶
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۳,۱۶۳ ۱۳,۱۳۱ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۲۸۹,۸۲۸,۵۹۰,۵۴۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳,۱۶۴ ۱۳,۱۳۲ ۰ ۰ ۱۷۲,۶۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۲۸۹,۸۷۶,۱۱۴,۸۹۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳,۱۶۴ ۱۳,۱۳۲ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۶۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۲۸۹,۹۲۳,۶۴۶,۵۵۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳,۲۴۹ ۱۳,۲۱۷ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۶۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۱۷۷,۴۴۲ ۱,۲۹۷,۵۶۶,۱۲۹,۹۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳,۲۳۲ ۱۳,۱۹۹ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۵۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۱۰۷,۴۴۲ ۱,۲۹۴,۹۴۴,۴۸۴,۰۹۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳,۱۶۲ ۱۳,۱۳۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۵۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۰۵۷,۴۴۲ ۱,۲۸۷,۴۷۹,۴۰۱,۲۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳,۳۱۶ ۱۳,۲۸۳ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۴۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۷,۴۴۲ ۱,۳۰۱,۸۲۸,۸۹۲,۴۴۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۳,۴۵۸ ۱۳,۴۲۵ ۰ ۰ ۱۷۲,۳۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۳۱۴,۴۰۰,۷۰۸,۸۹۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳,۴۵۹ ۱۳,۴۲۵ ۰ ۰ ۱۷۲,۳۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۳۱۴,۴۴۸,۹۱۹,۳۴۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳,۴۵۹ ۱۳,۴۲۶ ۰ ۰ ۱۷۲,۳۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۳۱۴,۴۹۷,۱۳۷,۱۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳,۴۶۰ ۱۳,۴۲۶ ۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۷۲,۳۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۹۰۷,۴۴۲ ۱,۳۱۴,۵۴۵,۳۶۲,۲۰۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳,۳۵۷ ۱۳,۳۲۴ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۲۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ ۹۷,۷۴۷,۴۴۲ ۱,۳۰۲,۴۲۲,۲۱۰,۸۴۰