صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۵,۸۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۴,۱۰۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۳۳,۰۷۰,۴۵۰,۶۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۶۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۶۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۵:۳۳:۴۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۵,۵۳۲ ۲۵,۴۷۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۹۹,۹۲۰,۰۰۰ ۷۵,۸۹۷,۴۴۲ ۱,۹۳۳,۰۷۰,۴۵۰,۶۰۴
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۲۵,۸۹۸ ۲۵,۸۳۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۷۷۰,۰۰۰ ۷۶,۰۴۷,۴۴۲ ۱,۹۶۴,۶۷۳,۵۲۷,۵۳۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۲۶,۲۹۶ ۲۶,۲۳۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۹۰,۰۰۰ ۹۹,۶۶۰,۰۰۰ ۷۶,۱۵۷,۴۴۲ ۱,۹۹۷,۷۷۰,۶۰۵,۶۱۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۶,۷۹۰ ۲۶,۷۲۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۶۰,۰۰۰ ۹۹,۵۷۰,۰۰۰ ۷۶,۲۴۷,۴۴۲ ۲,۰۳۷,۶۴۴,۳۱۹,۲۸۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۲۶,۷۱۵ ۲۶,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۵۱۰,۰۰۰ ۷۶,۳۰۷,۴۴۲ ۲,۰۳۳,۵۵۶,۴۶۵,۸۰۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۲۶,۷۱۶ ۲۶,۶۵۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۵۱۰,۰۰۰ ۷۶,۳۰۷,۴۴۲ ۲,۰۳۳,۶۱۹,۵۳۱,۲۵۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲۶,۷۱۷ ۲۶,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۹۹,۵۱۰,۰۰۰ ۷۶,۳۰۷,۴۴۲ ۲,۰۳۳,۶۸۲,۶۰۳,۹۲۶
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۲۶,۵۵۱ ۲۶,۴۸۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ ۷۶,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۰۲۱,۶۲۳,۹۷۵,۷۸۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۶,۷۰۷ ۲۶,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۴۹۰,۰۰۰ ۷۶,۳۲۷,۴۴۲ ۲,۰۳۳,۵۱۵,۰۸۱,۲۵۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲۶,۴۸۶ ۲۶,۴۲۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۹۹,۳۹۰,۰۰۰ ۷۶,۴۲۷,۴۴۲ ۲,۰۱۹,۳۲۴,۹۱۹,۸۳۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۲۶,۱۸۳ ۲۶,۱۱۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۷۰,۰۰۰ ۷۶,۴۴۷,۴۴۲ ۱,۹۹۶,۷۰۸,۴۲۷,۰۵۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲۷,۴۵۶ ۲۷,۳۸۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۲۷۰,۰۰۰ ۷۶,۵۴۷,۴۴۲ ۲,۰۹۶,۵۱۱,۳۷۲,۲۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲۷,۴۵۶ ۲۷,۳۸۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۲۷۰,۰۰۰ ۷۶,۵۴۷,۴۴۲ ۲,۰۹۶,۵۷۶,۲۹۰,۴۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲۷,۴۵۷ ۲۷,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۹۹,۲۷۰,۰۰۰ ۷۶,۵۴۷,۴۴۲ ۲,۰۹۶,۶۴۱,۲۱۵,۸۶۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲۷,۵۷۷ ۲۷,۵۰۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۹,۱۲۰,۰۰۰ ۷۶,۶۹۷,۴۴۲ ۲,۱۰۹,۸۹۵,۳۲۲,۹۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۷,۴۹۱ ۲۷,۴۲۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۸۱۷,۴۴۲ ۲,۱۰۶,۵۵۰,۳۸۰,۸۳۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲۷,۴۴۴ ۲۷,۳۷۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۸۱۷,۴۴۲ ۲,۱۰۲,۹۸۸,۰۶۹,۵۸۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۲۷,۱۸۱ ۲۷,۱۱۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ ۷۶,۸۲۷,۴۴۲ ۲,۰۸۳,۱۳۵,۳۹۸,۳۸۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۲۸,۳۳۸ ۲۸,۲۶۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۸,۹۴۰,۰۰۰ ۷۶,۸۷۷,۴۴۲ ۲,۱۷۳,۲۱۶,۶۸۴,۰۹۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۲۸,۳۳۹ ۲۸,۲۶۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۸,۹۴۰,۰۰۰ ۷۶,۸۷۷,۴۴۲ ۲,۱۷۳,۲۸۴,۱۴۸,۴۴۵
  مشاهده همه