اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 78,637,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 21,362,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,027,863,555,393
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,103
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,071
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,071
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 13,103 13,071 0 0 146,587,442 80,000 68,950,000 78,637,442 1,027,863,555,393
  2 1398/02/27 13,362 13,329 0 0 146,587,442 0 68,870,000 78,717,442 1,049,230,298,893
  3 1398/02/26 13,362 13,329 0 0 146,587,442 0 68,870,000 78,717,442 1,049,253,053,920
  4 1398/02/25 13,362 13,330 0 10,000 146,587,442 270,000 68,870,000 78,717,442 1,049,275,816,249
  5 1398/02/24 13,519 13,486 0 560,000 146,577,442 0 68,600,000 78,977,442 1,065,094,677,937
  6 1398/02/23 13,483 13,450 0 600,000 146,017,442 360,000 68,600,000 78,417,442 1,054,690,710,239
  7 1398/02/22 13,458 13,425 0 370,000 145,417,442 0 68,240,000 78,177,442 1,049,518,877,376
  8 1398/02/21 13,644 13,611 0 400,000 145,047,442 0 68,240,000 77,807,442 1,059,008,639,092
  9 1398/02/20 13,909 13,875 0 0 144,647,442 0 68,240,000 77,407,442 1,074,041,212,779
  10 1398/02/19 13,910 13,875 0 0 144,647,442 0 68,240,000 77,407,442 1,074,064,745,717
  11 1398/02/18 13,910 13,876 0 730,000 144,647,442 0 68,240,000 77,407,442 1,074,088,285,957
  12 1398/02/17 13,874 13,840 0 350,000 143,917,442 0 68,240,000 76,677,442 1,061,214,053,107
  13 1398/02/16 13,651 13,617 0 150,000 143,567,442 0 68,240,000 76,327,442 1,039,372,952,520
  14 1398/02/15 13,596 13,563 0 200,000 143,417,442 0 68,240,000 76,177,442 1,033,164,624,814
  15 1398/02/14 13,652 13,618 0 180,000 143,217,442 0 68,240,000 75,977,442 1,034,682,534,424
  16 1398/02/13 13,505 13,472 0 0 143,037,442 0 68,240,000 75,797,442 1,021,170,143,381
  17 1398/02/12 13,506 13,473 0 0 143,037,442 0 68,240,000 75,797,442 1,021,192,270,082
  18 1398/02/11 13,506 13,473 0 200,000 143,037,442 0 68,240,000 75,797,442 1,021,214,404,086
  19 1398/02/10 13,255 13,222 0 0 142,837,442 0 68,240,000 75,597,442 999,573,367,914
  20 1398/02/09 13,357 13,324 0 750,000 142,837,442 0 68,240,000 75,597,442 1,007,285,819,619