صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۹۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۹۱,۹۲۷,۸۴۴,۷۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۲۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۱۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۵:۳۴:۴۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۲۶,۹۸۶ ۲۶,۹۲۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۹۱,۹۲۷,۸۴۴,۷۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲۶,۷۲۹ ۲۶,۶۶۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۶۶,۲۴۶,۳۲۴,۸۱۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۶,۴۶۹ ۲۶,۴۰۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۴۰,۳۱۲,۳۶۶,۳۳۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۶,۲۰۹ ۲۶,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۱۴,۳۶۷,۰۱۹,۱۰۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۶,۲۱۰ ۲۶,۱۴۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۱۴,۴۵۲,۲۵۸,۴۴۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۶,۲۱۱ ۲۶,۱۴۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۱۴,۵۳۷,۵۰۴,۸۷۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۶,۳۷۲ ۲۶,۳۰۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۶۳۰,۵۹۲,۸۵۹,۴۰۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۵,۶۶۱ ۲۵,۵۹۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۵۵۹,۷۳۹,۰۴۸,۵۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۵,۹۱۹ ۲۵,۸۵۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۵۸۵,۴۱۳,۳۵۲,۱۶۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۴,۷۰۵ ۲۴,۶۴۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۴۶۴,۳۷۳,۵۳۴,۴۵۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲۳,۵۵۱ ۲۳,۴۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۳۴۹,۲۴۴,۰۷۵,۲۴۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲۳,۵۵۲ ۲۳,۴۹۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۳۴۹,۳۲۱,۸۷۲,۲۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۳,۵۵۳ ۲۳,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۳۴۹,۳۹۹,۶۷۶,۲۶۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۳,۳۲۷ ۲۳,۲۷۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۳۲۶,۹۳۶,۰۰۱,۹۱۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۳,۱۵۳ ۲۳,۰۹۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۳۰۹,۵۴۱,۴۱۲,۰۱۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۳,۱۵۷ ۲۳,۱۰۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۳۰۹,۹۷۲,۴۴۱,۵۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۲,۴۳۱ ۲۲,۳۷۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۲۳۷,۵۲۰,۳۷۷,۸۳۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۲,۰۴۸ ۲۱,۹۹۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۱۹۹,۳۴۷,۷۱۶,۷۱۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۲,۰۴۹ ۲۱,۹۹۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۱۹۹,۴۲۱,۳۵۷,۱۶۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۲,۰۵۰ ۲۱,۹۹۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۱۹۹,۴۹۵,۰۰۴,۶۸۸