صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۱۳۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۵,۸۶۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۵۳,۹۴۶,۰۴۱,۹۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۵:۲۹:۵۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲۶,۴۲۰ ۲۶,۳۵۶ ۲۶,۳۵۶ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۴,۱۳۷,۴۴۲ ۱,۹۵۳,۹۴۶,۰۴۱,۹۳۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۲۷,۴۳۷ ۲۷,۳۷۰ ۲۷,۳۷۰ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۴,۱۳۷,۴۴۲ ۲,۰۲۹,۱۳۲,۱۸۴,۵۰۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۷,۴۳۸ ۲۷,۳۷۱ ۲۷,۳۷۱ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۴,۱۳۷,۴۴۲ ۲,۰۲۹,۲۰۱,۸۳۱,۴۴۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۷,۴۳۹ ۲۷,۳۷۲ ۲۷,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۴,۱۳۷,۴۴۲ ۲,۰۲۹,۲۷۱,۴۸۵,۴۷۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲۷,۲۰۲ ۲۷,۱۳۶ ۲۷,۱۳۶ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۲۳۰,۰۰۰ ۷۴,۱۵۷,۴۴۲ ۲,۰۱۲,۳۱۴,۱۳۴,۶۱۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲۷,۰۳۳ ۲۶,۹۶۷ ۲۶,۹۶۷ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۲,۲۱۰,۰۰۰ ۷۴,۱۷۷,۴۴۲ ۲,۰۰۰,۳۶۰,۴۲۶,۹۳۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۲۷,۲۴۶ ۲۷,۱۷۹ ۲۷,۱۷۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۰۲,۱۷۰,۰۰۰ ۷۴,۲۱۷,۴۴۲ ۲,۰۱۷,۱۵۵,۶۹۶,۶۸۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲۷,۰۰۳ ۲۶,۹۳۷ ۲۶,۹۳۷ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۲,۱۴۰,۰۰۰ ۷۴,۲۴۷,۴۴۲ ۱,۹۹۹,۹۹۰,۱۱۵,۸۳۸
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۲۷,۵۷۱ ۲۷,۵۰۳ ۲۷,۵۰۳ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ ۷۴,۲۹۷,۴۴۲ ۲,۰۴۳,۳۹۸,۲۲۳,۳۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۲۷,۵۷۱ ۲۷,۵۰۴ ۲۷,۵۰۴ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ ۷۴,۲۹۷,۴۴۲ ۲,۰۴۳,۴۶۸,۳۶۰,۰۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲۷,۵۷۲ ۲۷,۵۰۵ ۲۷,۵۰۵ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ ۷۴,۲۹۷,۴۴۲ ۲,۰۴۳,۵۳۸,۵۰۳,۷۷۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲۷,۳۸۵ ۲۷,۳۱۸ ۲۷,۳۱۸ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۹۰,۰۰۰ ۷۴,۲۹۷,۴۴۲ ۲,۰۲۹,۶۵۱,۳۱۵,۲۰۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲۷,۸۴۲ ۲۷,۷۷۴ ۲۷,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۸۰,۰۰۰ ۷۴,۳۰۷,۴۴۲ ۲,۰۶۳,۷۹۸,۸۹۴,۳۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۲۷,۷۲۳ ۲۷,۶۵۵ ۲۷,۶۵۵ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰ ۷۴,۳۵۷,۴۴۲ ۲,۰۵۶,۳۵۸,۴۷۹,۴۵۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۲۷,۷۲۴ ۲۷,۶۵۶ ۲۷,۶۵۶ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰ ۷۴,۳۵۷,۴۴۲ ۲,۰۵۶,۴۲۹,۰۲۸,۱۳۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲۷,۷۲۵ ۲۷,۶۵۷ ۲۷,۶۵۷ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰ ۷۴,۳۵۷,۴۴۲ ۲,۰۵۶,۴۹۹,۵۸۳,۹۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲۷,۷۲۶ ۲۷,۶۵۸ ۲۷,۶۵۸ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰ ۷۴,۳۵۷,۴۴۲ ۲,۰۵۶,۵۷۰,۱۴۶,۷۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۷,۷۲۷ ۲۷,۶۵۹ ۲۷,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۳۰,۰۰۰ ۷۴,۳۵۷,۴۴۲ ۲,۰۵۶,۶۴۰,۷۱۶,۷۴۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲۷,۶۹۱ ۲۷,۶۲۳ ۲۷,۶۲۳ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۱,۹۳۰,۰۰۰ ۷۴,۴۵۷,۴۴۲ ۲,۰۵۶,۷۵۷,۶۵۶,۳۶۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۲۷,۳۴۴ ۲۷,۲۷۷ ۲۷,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۸۱۰,۰۰۰ ۷۴,۵۷۷,۴۴۲ ۲,۰۳۴,۲۸۴,۰۵۲,۶۶۰
  مشاهده همه