صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۷۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۰۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۳,۲۴۴,۰۹۱,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۰
تاریخ انتشار
1398/04/28
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۰,۹۱۷ ۱۰,۸۹۰ ۰ ۰ ۱۶۵,۲۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ ۹۵,۷۹۷,۴۴۲ ۱,۰۴۳,۲۴۴,۰۹۱,۶۷۷
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۰,۹۱۷ ۱۰,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۶۵,۲۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ ۹۵,۷۹۷,۴۴۲ ۱,۰۴۳,۲۸۳,۹۸۹,۵۰۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۰,۹۱۷ ۱۰,۸۹۱ ۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۶۵,۲۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ ۹۵,۷۹۷,۴۴۲ ۱,۰۴۳,۳۲۳,۸۹۴,۴۱۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰,۸۷۴ ۱۰,۸۴۷ ۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۴,۹۹۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ ۹۵,۵۵۷,۴۴۲ ۱,۰۳۶,۵۲۶,۵۳۷,۵۱۳
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۱,۳۷۷ ۱۱,۳۵۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۶۴,۸۲۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ ۹۵,۳۸۷,۴۴۲ ۱,۰۸۲,۶۰۰,۴۱۰,۹۰۳
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۱,۶۱۶ ۱۱,۵۸۸ ۰ ۰ ۱۶۴,۸۰۷,۴۴۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۷۰,۴۲۰,۰۰۰ ۹۵,۳۸۷,۴۴۲ ۱,۱۰۵,۳۲۸,۱۸۷,۰۸۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۰۴ ۰ ۰ ۱۶۴,۸۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۵,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۱۲۷,۶۷۸,۰۲۳,۰۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۲,۱۳۵ ۱۲,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۶۴,۸۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۵,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۱۵۶,۵۴۲,۲۶۳,۰۸۵
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۲,۱۳۶ ۱۲,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۶۴,۸۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۵,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۱۵۶,۵۸۵,۳۱۵,۹۴۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۲,۱۳۶ ۱۲,۱۰۷ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶۴,۸۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۵,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۱۵۶,۶۲۸,۳۷۵,۸۷۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۲,۰۵۵ ۱۲,۰۲۶ ۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱۶۴,۷۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۵,۴۸۷,۴۴۲ ۱,۱۴۸,۲۹۲,۹۷۰,۸۳۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۲,۱۹۳ ۱۲,۱۶۳ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۹۴۷,۴۴۲ ۱,۱۵۴,۸۸۱,۴۸۳,۸۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۲,۲۲۱ ۱۲,۱۹۲ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۱۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۸۷۷,۴۴۲ ۱,۱۵۶,۷۱۴,۰۵۷,۲۷۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲,۴۹۱ ۱۲,۴۶۱ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۶۳,۹۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۶۷۷,۴۴۲ ۱,۱۷۹,۷۵۶,۴۳۷,۴۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۲,۲۶۳ ۱۲,۲۳۳ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۶۵۷,۴۴۲ ۱,۱۵۷,۹۹۱,۱۳۹,۲۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲,۲۶۴ ۱۲,۲۳۴ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۶۵۷,۴۴۲ ۱,۱۵۸,۰۳۴,۱۰۳,۳۴۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۲,۲۶۴ ۱۲,۲۳۴ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۹۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۶۵۷,۴۴۲ ۱,۱۵۸,۰۷۷,۰۷۴,۴۹۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۲,۱۲۰ ۱۲,۰۹۰ ۰ ۰ ۱۶۳,۵۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۲۵۷,۴۴۲ ۱,۱۳۹,۶۱۱,۸۴۴,۳۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۲,۲۰۲ ۱۲,۱۷۳ ۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۶۳,۵۲۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۲۵۷,۴۴۲ ۱,۱۴۷,۳۷۴,۶۹۲,۱۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۲,۲۲۵ ۱۲,۱۹۶ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۶۳,۴۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ۹۴,۱۶۷,۴۴۲ ۱,۱۴۸,۴۳۱,۷۸۹,۷۶۰