صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۵۵۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۴۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۹۸,۶۵۳,۳۷۶,۲۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۳۳:۴۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۲,۳۱۷ ۱۲,۲۸۷ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۰,۱۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۵۵۷,۴۴۲ ۱,۱۹۸,۶۵۳,۳۷۶,۲۷۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲,۳۰۹ ۱۲,۲۷۸ ۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۷۰,۱۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۵۴۷,۴۴۲ ۱,۱۹۷,۷۲۳,۰۰۵,۹۵۲
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۲,۲۷۲ ۱۲,۲۴۱ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۷۰,۱۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۸۷,۴۴۲ ۱,۱۹۳,۳۸۷,۴۰۳,۹۴۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۲,۱۱۳ ۱۲,۰۸۴ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۵۷,۴۴۲ ۱,۱۷۷,۶۳۲,۲۵۹,۵۱۶
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۲,۱۱۴ ۱۲,۰۸۴ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۵۷,۴۴۲ ۱,۱۷۷,۶۷۷,۰۵۲,۹۹۳
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲,۱۱۴ ۱۲,۰۸۴ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۵۷,۴۴۲ ۱,۱۷۷,۷۲۱,۸۵۳,۷۸۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۱,۷۹۲ ۱۱,۷۶۳ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۴۷,۴۴۲ ۱,۱۴۶,۲۵۶,۷۷۷,۷۰۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۱,۸۲۹ ۱۱,۷۹۹ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۳۷,۴۴۲ ۱,۱۴۹,۷۰۶,۱۶۵,۲۹۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۱,۸۲۹ ۱۱,۸۰۰ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۱۷,۴۴۲ ۱,۱۴۹,۵۱۰,۹۵۱,۸۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۱,۷۱۹ ۱۱,۶۹۰ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۴۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۴۱۷,۴۴۲ ۱,۱۳۸,۷۹۳,۰۹۵,۳۰۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۱,۴۷۹ ۱۱,۴۵۱ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۷۷,۴۴۲ ۱,۱۱۵,۰۲۹,۹۵۶,۲۶۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۱,۴۷۹ ۱۱,۴۵۱ ۰ ۰ ۱۷۰,۰۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۷۷,۴۴۲ ۱,۱۱۵,۰۷۳,۰۵۷,۵۴۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۱,۴۸۰ ۱۱,۴۵۱ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۷۷,۴۴۲ ۱,۱۱۵,۱۱۶,۱۶۶,۱۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۱,۳۹۰ ۱۱,۳۶۲ ۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۸۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۵۷,۴۴۲ ۱,۱۰۶,۱۴۷,۷۲۸,۳۱۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۱,۴۵۹ ۱۱,۴۳۱ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۶۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۳۷,۴۴۲ ۱,۱۱۲,۶۲۷,۸۲۶,۳۱۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۱,۳۳۵ ۱۱,۳۰۸ ۰ ۰ ۱۶۹,۹۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۰۷,۴۴۲ ۱,۱۰۰,۳۰۸,۸۵۱,۳۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۱,۰۶۶ ۱۱,۰۳۹ ۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۳۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۳۰۷,۴۴۲ ۱,۰۷۴,۱۹۷,۸۶۵,۲۹۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۱,۱۰۴ ۱۱,۰۷۷ ۰ ۰ ۱۶۹,۶۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۰۲۷,۴۴۲ ۱,۰۷۴,۷۲۷,۴۸۹,۸۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۱,۱۰۴ ۱۱,۰۷۷ ۰ ۰ ۱۶۹,۶۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۰۲۷,۴۴۲ ۱,۰۷۴,۷۶۹,۲۴۷,۹۳۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۱,۱۰۵ ۱۱,۰۷۷ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۶۹,۶۵۷,۴۴۲ ۰ ۷۳,۶۳۰,۰۰۰ ۹۷,۰۲۷,۴۴۲ ۱,۰۷۴,۸۰۸,۶۲۸,۲۳۰