صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۱,۳۳۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۶۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۴۰,۱۶۳,۷۳۶,۳۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۵۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۵۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۶:۵۹:۵۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۳۶,۶۶۹ ۳۶,۵۹۴ ۳۶,۵۹۴ ۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۲۵۴,۰۱۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۳,۶۸۰,۰۰۰ ۱۲۱,۳۳۷,۴۴۲ ۴,۴۴۰,۱۶۳,۷۳۶,۳۴۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۳۶,۰۹۵ ۳۶,۰۲۱ ۳۶,۰۲۱ ۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۲۵۱,۷۸۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۳۳,۶۳۰,۰۰۰ ۱۱۹,۱۵۷,۴۴۲ ۴,۲۹۲,۱۵۷,۳۵۰,۵۸۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۳۵,۵۴۳ ۳۵,۴۷۰ ۳۵,۴۷۰ ۰ ۰ ۲۵۱,۲۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۶۰۷,۴۴۲ ۴,۲۰۶,۹۵۵,۷۵۰,۱۴۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۳۵,۵۴۴ ۳۵,۴۷۱ ۳۵,۴۷۱ ۰ ۰ ۲۵۱,۲۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۶۰۷,۴۴۲ ۴,۲۰۷,۱۱۰,۱۰۲,۸۸۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۳۵,۵۴۵ ۳۵,۴۷۲ ۳۵,۴۷۲ ۰ ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۸,۶۰۷,۴۴۲ ۴,۲۰۷,۲۵۶,۰۲۸,۹۳۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۳۵,۵۴۸ ۳۵,۴۷۴ ۳۵,۴۷۴ ۰ ۰ ۲۴۷,۶۹۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۷۷,۴۴۲ ۴,۰۸۲,۳۱۱,۴۰۲,۹۹۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۳۵,۷۷۶ ۳۵,۷۰۳ ۳۵,۷۰۳ ۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۴۷,۶۹۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۷۷,۴۴۲ ۴,۱۰۸,۵۶۱,۵۷۶,۰۵۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۳۵,۹۷۴ ۳۵,۹۰۰ ۳۵,۹۰۰ ۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۲۴۷,۶۰۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۸۷,۴۴۲ ۴,۱۲۸,۰۲۳,۹۱۵,۴۴۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۳۵,۰۸۹ ۳۵,۰۱۷ ۳۵,۰۱۷ ۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۲۷۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۶۵۷,۴۴۲ ۴,۰۱۴,۹۷۶,۷۰۱,۷۳۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۳۵,۰۱۶ ۳۴,۹۴۵ ۳۴,۹۴۵ ۰ ۰ ۲۴۵,۱۷۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۵۷,۴۴۲ ۳,۹۳۳,۲۶۹,۷۷۸,۰۰۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۳۵,۰۱۸ ۳۴,۹۴۶ ۳۴,۹۴۶ ۰ ۰ ۲۴۵,۱۷۷,۴۴۲ ۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۵۷,۴۴۲ ۳,۹۳۳,۴۰۶,۲۳۹,۹۲۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۳۵,۰۱۹ ۳۴,۹۴۷ ۳۴,۹۴۷ ۰ ۸۲۰,۰۰۰ ۲۴۵,۱۷۷,۴۴۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۳,۶۲۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۵۷,۴۴۲ ۳,۹۳۳,۵۴۲,۷۰۹,۱۲۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۳۴,۲۰۰ ۳۴,۱۳۰ ۳۴,۱۳۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۳۵۷,۴۴۲ ۸,۵۷۰,۰۰۰ ۱۳۳,۵۷۰,۰۰۰ ۱۱۱,۷۸۷,۴۴۲ ۳,۸۱۵,۲۷۸,۸۸۵,۳۲۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۳۳,۵۵۹ ۳۳,۴۸۹ ۳۳,۴۸۹ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۴۳,۸۵۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۷,۴۴۲ ۴,۰۱۳,۹۵۰,۹۸۸,۶۴۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۳۳,۵۷۴ ۳۳,۵۰۵ ۳۳,۵۰۵ ۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۲۴۳,۷۸۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۷۸۷,۴۴۲ ۴,۰۱۳,۵۱۳,۱۳۷,۴۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۳۳,۷۹۸ ۳۳,۷۲۸ ۳۳,۷۲۸ ۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۴۳,۲۳۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۲۳۷,۴۴۲ ۴,۰۲۱,۶۴۶,۶۲۳,۱۱۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۳۳,۰۳۱ ۳۲,۹۶۳ ۳۲,۹۶۳ ۰ ۰ ۲۴۳,۰۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۱۷,۴۴۲ ۳,۹۲۳,۱۱۳,۵۷۱,۶۴۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۳۳,۰۳۲ ۳۲,۹۶۴ ۳۲,۹۶۴ ۰ ۰ ۲۴۳,۰۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۱۷,۴۴۲ ۳,۹۲۳,۲۵۱,۹۲۲,۳۵۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۳۳,۰۳۳ ۳۲,۹۶۵ ۳۲,۹۶۵ ۰ ۰ ۲۴۳,۰۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۱۷,۴۴۲ ۳,۹۲۳,۳۹۰,۲۸۰,۳۵۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۳۳,۰۳۴ ۳۲,۹۶۶ ۳۲,۹۶۶ ۰ ۰ ۲۴۳,۰۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۱۷,۴۴۲ ۳,۹۲۳,۵۲۸,۶۴۵,۶۵۲
  مشاهده همه