صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۱۵۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۰,۸۴۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۲۷,۰۸۹,۲۰۴,۶۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۷۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۶۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۶۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴:۵۹:۴۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۲۹,۵۰۲ ۲۹,۴۶۶ ۲۹,۴۶۶ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹۵,۱۶۷,۴۴۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۱۰,۰۰۰ ۸۹,۱۵۷,۴۴۲ ۲,۶۲۷,۰۸۹,۲۰۴,۶۷۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۲۹,۰۴۴ ۲۹,۰۰۸ ۲۹,۰۰۸ ۰ ۳۸۰,۰۰۰ ۱۹۵,۱۳۷,۴۴۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰ ۸۹,۴۲۷,۴۴۲ ۲,۵۹۴,۱۲۷,۴۴۸,۶۲۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۲۹,۵۱۶ ۲۹,۴۸۰ ۲۹,۴۸۰ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۹۴,۷۵۷,۴۴۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۵۷,۴۴۲ ۲,۶۲۵,۳۹۹,۳۲۸,۵۷۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۹,۵۹۰ ۲۹,۵۵۳ ۲۹,۵۵۳ ۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۹۴,۷۱۷,۴۴۲ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۷۰,۰۰۰ ۸۹,۱۴۷,۴۴۲ ۲,۶۳۴,۵۸۹,۴۳۳,۷۴۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۳۰,۰۸۰ ۳۰,۰۴۳ ۳۰,۰۴۳ ۰ ۰ ۱۹۴,۶۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۶,۲۸۰,۰۰۰ ۸۹,۳۴۷,۴۴۲ ۲,۶۸۴,۲۵۷,۷۵۶,۷۸۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۳۰,۰۸۱ ۳۰,۰۴۴ ۳۰,۰۴۴ ۰ ۰ ۱۹۴,۶۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۶,۲۸۰,۰۰۰ ۸۹,۳۴۷,۴۴۲ ۲,۶۸۴,۳۵۵,۸۲۸,۶۹۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۳۰,۰۸۲ ۳۰,۰۴۵ ۳۰,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۹۴,۶۲۷,۴۴۲ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۰۶,۲۸۰,۰۰۰ ۸۹,۳۴۷,۴۴۲ ۲,۶۸۴,۴۵۳,۹۰۷,۷۲۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۳۰,۱۸۶ ۳۰,۱۴۹ ۳۰,۱۴۹ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹۴,۶۲۷,۴۴۲ ۷۰,۰۰۰ ۱۰۶,۱۲۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۷,۴۴۲ ۲,۶۹۸,۵۳۵,۴۹۳,۱۰۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۲۹,۹۸۸ ۲۹,۹۵۱ ۲۹,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۹۷,۴۴۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۶,۰۵۰,۰۰۰ ۸۹,۵۴۷,۴۴۲ ۲,۶۸۲,۰۳۸,۳۲۸,۴۱۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۳۰,۴۷۳ ۳۰,۴۳۶ ۳۰,۴۳۶ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹۴,۵۹۷,۴۴۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۹۱۰,۰۰۰ ۸۹,۶۸۷,۴۴۲ ۲,۷۲۹,۶۹۵,۵۴۱,۸۶۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۳۰,۷۴۵ ۳۰,۷۰۷ ۳۰,۷۰۷ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۶۷,۴۴۲ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۰۵,۷۶۰,۰۰۰ ۸۹,۸۰۷,۴۴۲ ۲,۷۵۷,۷۳۷,۱۴۶,۳۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۳۰,۷۴۹ ۳۰,۷۱۱ ۳۰,۷۱۱ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۶۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۱۶۷,۴۴۲ ۲,۷۶۹,۰۹۱,۷۳۰,۸۰۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۳۰,۷۵۰ ۳۰,۷۱۲ ۳۰,۷۱۲ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۶۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۱۶۷,۴۴۲ ۲,۷۶۹,۱۹۲,۶۰۱,۷۲۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۳۰,۷۵۱ ۳۰,۷۱۳ ۳۰,۷۱۳ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹۴,۵۶۷,۴۴۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰ ۹۰,۱۶۷,۴۴۲ ۲,۷۶۹,۲۹۳,۴۷۹,۷۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۳۰,۴۸۲ ۳۰,۴۴۵ ۳۰,۴۴۵ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۱۷,۴۴۲ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۲۹۰,۰۰۰ ۹۰,۲۲۷,۴۴۲ ۲,۷۴۶,۹۴۰,۲۸۰,۵۲۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۳۰,۳۴۹ ۳۰,۳۱۲ ۳۰,۳۱۲ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۱۷,۴۴۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۸۰,۰۰۰ ۹۰,۵۳۷,۴۴۲ ۲,۷۴۴,۳۴۶,۱۰۷,۱۲۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۳۰,۷۲۸ ۳۰,۶۸۹ ۳۰,۶۸۹ ۰ ۰ ۱۹۴,۵۱۷,۴۴۲ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰۴,۸۴۰,۰۰۰ ۹۰,۶۷۷,۴۴۲ ۲,۷۸۲,۸۴۴,۵۲۰,۲۵۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۳۰,۳۹۸ ۳۰,۳۶۱ ۳۰,۳۶۱ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۹۴,۵۱۷,۴۴۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۱۰,۰۰۰ ۹۰,۹۰۷,۴۴۲ ۲,۷۶۰,۰۱۵,۹۴۱,۲۲۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۳۰,۳۷۱ ۳۰,۳۳۳ ۳۰,۳۳۳ ۰ ۰ ۱۹۴,۴۴۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰ ۹۰,۹۷۷,۴۴۲ ۲,۷۵۹,۶۳۳,۸۵۵,۸۵۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۳۰,۳۷۲ ۳۰,۳۳۴ ۳۰,۳۳۴ ۰ ۰ ۱۹۴,۴۴۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۴,۴۷۰,۰۰۰ ۹۰,۹۷۷,۴۴۲ ۲,۷۵۹,۷۳۴,۶۴۲,۲۳۹
  مشاهده همه