صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶,۸۸۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۱۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۰۷,۸۵۰,۲۳۱,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۵۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۴۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۴:۵۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳۵,۲۶۱ ۳۵,۱۷۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۸,۶۳۰,۰۰۰ ۹۶,۸۸۷,۴۴۲ ۳,۴۰۷,۸۵۰,۲۳۱,۲۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳۶,۹۹۸ ۳۶,۹۰۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۸,۵۳۰,۰۰۰ ۹۶,۹۸۷,۴۴۲ ۳,۵۷۹,۴۱۶,۰۸۳,۲۴۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳۸,۳۲۷ ۳۸,۲۳۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۷۲۰,۰۰۰ ۷۷,۹۳۰,۰۰۰ ۹۷,۵۸۷,۴۴۲ ۳,۷۳۰,۹۲۲,۱۹۵,۹۶۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳۹,۷۷۸ ۳۹,۶۸۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۷,۲۱۰,۰۰۰ ۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۳,۹۰۰,۸۲۰,۰۸۶,۱۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳۹,۷۷۹ ۳۹,۶۸۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۷,۲۱۰,۰۰۰ ۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۳,۹۰۰,۹۳۹,۸۷۹,۸۲۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳۹,۷۸۱ ۳۹,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۰ ۷۷,۲۱۰,۰۰۰ ۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۳,۹۰۱,۰۵۹,۶۸۰,۶۸۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳۹,۷۸۲ ۳۹,۶۸۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۳۷۰,۰۰۰ ۷۷,۲۱۰,۰۰۰ ۹۸,۳۰۷,۴۴۲ ۳,۹۰۱,۱۷۹,۴۸۸,۷۱۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴۱,۱۰۱ ۴۰,۹۹۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۶,۸۴۰,۰۰۰ ۹۸,۶۷۷,۴۴۲ ۴,۰۴۵,۶۶۴,۵۶۳,۲۴۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۴۰,۰۷۵ ۳۹,۹۷۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۶۲۰,۰۰۰ ۷۶,۱۴۰,۰۰۰ ۹۹,۳۷۷,۴۴۲ ۳,۹۷۲,۶۴۹,۵۷۷,۹۴۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳۹,۸۵۶ ۳۹,۷۵۷ ۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۷۴,۵۱۷,۴۴۲ ۴۰,۰۰۰ ۷۵,۵۲۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۹۷۵,۶۱۱,۴۷۰,۴۲۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳۷,۹۶۳ ۳۷,۸۶۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۷۸۶,۸۱۳,۷۲۱,۳۳۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۳۶,۴۸۳ ۳۶,۳۹۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۳۹,۱۳۸,۷۸۹,۲۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۳۶,۴۸۴ ۳۶,۳۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۳۹,۲۵۱,۶۸۱,۶۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۳۶,۴۸۵ ۳۶,۳۹۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۳۹,۳۶۴,۵۸۱,۲۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳۶,۵۴۱ ۳۶,۴۵۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۴۴,۹۱۸,۲۸۵,۸۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۳۶,۰۲۳ ۳۵,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۵۹۳,۲۸۵,۸۶۱,۱۴۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳۴,۵۰۴ ۳۴,۴۱۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۴۴۱,۸۱۱,۶۱۳,۷۷۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۳۶,۱۱۹ ۳۶,۰۲۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۰۲,۸۳۵,۸۵۸,۶۲۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۳۶,۱۲۲ ۳۶,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۰۳,۲۰۳,۷۸۶,۱۲۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۳۶,۱۲۴ ۳۶,۰۳۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۶۰۳,۳۱۵,۶۹۸,۸۰۵