صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۶,۹۳۳,۱۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۳,۰۶۶,۸۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۸۰۱,۰۹۹,۵۵۸,۶۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۱,۶۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱,۶۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۱۴:۴۶:۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۷۲,۳۶۱ ۷۲,۱۴۵ ۷۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶۳۸,۷۷۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۶,۹۳۳,۱۲۴ ۳۰,۸۰۱,۰۹۹,۵۵۸,۶۷۳
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۷۲,۳۶۳ ۷۲,۱۴۸ ۷۲,۱۴۸ ۰ ۰ ۶۳۸,۷۷۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۶,۹۳۳,۱۲۴ ۳۰,۸۰۲,۲۰۱,۴۴۷,۷۸۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۷۲,۳۶۳ ۷۲,۱۴۸ ۷۲,۱۴۸ ۰ ۳,۴۱۵,۰۰۰ ۶۳۸,۷۷۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۶,۹۳۳,۱۲۴ ۳۰,۸۰۲,۳۵۰,۲۵۲,۰۲۰
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۷۴,۱۳۹ ۷۳,۹۱۹ ۷۳,۹۱۹ ۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۶۳۵,۳۵۵,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۳,۵۱۸,۱۲۴ ۳۱,۳۰۵,۸۴۵,۸۲۲,۸۷۰
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۷۴,۷۰۲ ۷۴,۴۸۱ ۷۴,۴۸۱ ۰ ۰ ۶۳۴,۱۴۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۲,۳۰۳,۱۲۴ ۳۱,۴۵۳,۵۱۶,۰۴۵,۴۳۵
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۷۴,۷۰۵ ۷۴,۴۸۴ ۷۴,۴۸۴ ۰ ۰ ۶۳۴,۱۴۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۲,۳۰۳,۱۲۴ ۳۱,۴۵۴,۶۲۹,۸۱۶,۳۰۶
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۷۴,۷۰۷ ۷۴,۴۸۶ ۷۴,۴۸۶ ۰ ۷۹۰,۰۰۰ ۶۳۴,۱۴۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۲,۳۰۳,۱۲۴ ۳۱,۴۵۵,۷۴۳,۵۸۷,۶۷۷
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۷۴,۱۰۹ ۷۳,۸۹۰ ۷۳,۸۹۰ ۰ ۰ ۶۳۳,۳۵۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۱,۵۱۳,۱۲۴ ۳۱,۱۴۵,۵۵۶,۷۹۱,۶۹۵
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۷۴,۱۱۲ ۷۳,۸۹۳ ۷۳,۸۹۳ ۰ ۰ ۶۳۳,۳۵۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۱,۵۱۳,۱۲۴ ۳۱,۱۴۶,۶۶۱,۷۱۸,۵۶۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۷۴,۱۱۳ ۷۳,۸۹۵ ۷۳,۸۹۵ ۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰ ۶۳۳,۳۵۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۲۱,۵۱۳,۱۲۴ ۳۱,۱۴۷,۵۸۹,۱۱۵,۴۷۴
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۷۶,۰۶۱ ۷۵,۸۳۷ ۷۵,۸۳۷ ۰ ۱,۹۰۶,۰۰۰ ۶۳۰,۶۴۰,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۱۸,۸۰۳,۱۲۴ ۳۱,۷۶۰,۶۸۵,۸۰۲,۶۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۷۶,۶۳۶ ۷۶,۴۱۰ ۷۶,۴۱۰ ۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۶۲۸,۷۳۴,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۱۶,۸۹۷,۱۲۴ ۳۱,۸۵۴,۹۸۳,۱۵۴,۲۵۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۷۴,۸۰۷ ۷۴,۵۸۶ ۷۴,۵۸۶ ۰ ۴,۰۱۵,۰۰۰ ۶۲۶,۸۴۴,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۱۵,۰۰۷,۱۲۴ ۳۰,۹۵۳,۷۳۵,۵۱۴,۹۵۴
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۷۷,۰۰۹ ۷۶,۷۸۵ ۷۶,۷۸۵ ۰ ۵,۵۵۰,۰۰۰ ۶۲۲,۸۲۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۱۰,۹۹۲,۱۲۴ ۳۱,۵۵۸,۰۱۰,۳۹۴,۷۳۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۷۹,۳۴۷ ۷۹,۱۱۶ ۷۹,۱۱۶ ۰ ۰ ۶۱۷,۲۷۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۰۵,۴۴۲,۱۲۴ ۳۲,۰۷۶,۷۸۰,۴۶۷,۴۸۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۷۹,۳۵۰ ۷۹,۱۱۸ ۷۹,۱۱۸ ۰ ۰ ۶۱۷,۲۷۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۰۵,۴۴۲,۱۲۴ ۳۲,۰۷۷,۸۹۵,۱۳۳,۵۴۶
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۷۹,۳۴۱ ۷۹,۱۱۲ ۷۹,۱۱۲ ۰ ۷,۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۷,۲۷۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۴۰۵,۴۴۲,۱۲۴ ۳۲,۰۷۵,۳۳۹,۸۱۸,۱۱۳
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۷۹,۲۵۸ ۷۹,۰۲۸ ۷۹,۰۲۸ ۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۶۰۹,۶۶۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۳۹۷,۸۳۲,۱۲۴ ۳۱,۴۴۰,۰۵۱,۱۴۱,۲۷۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۸۰,۵۵۵ ۸۰,۳۲۲ ۸۰,۳۲۲ ۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۵۷۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۳۹۴,۷۴۲,۱۲۴ ۳۱,۷۰۶,۵۰۲,۰۳۸,۷۱۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۷۸,۷۲۴ ۷۸,۴۹۷ ۷۸,۴۹۷ ۰ ۴,۵۸۵,۰۰۰ ۵۹۹,۷۷۹,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۳۸۷,۹۴۲,۱۲۴ ۳۰,۴۵۲,۴۱۷,۰۵۳,۵۳۵
  مشاهده همه