صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹,۹۹۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۴۳,۵۷۹,۹۷۰,۰۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۱۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۰۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۵:۳۴:۳۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۳۴,۵۲۲ ۳۴,۴۳۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۴۴۳,۵۷۹,۹۷۰,۰۷۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۳۴,۱۵۴ ۳۴,۰۷۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۴۰۶,۸۹۵,۸۹۸,۴۹۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۳۳,۸۹۶ ۳۳,۸۱۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۳۸۱,۰۷۳,۱۲۵,۸۶۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳۳,۶۷۲ ۳۳,۵۸۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۳۵۸,۷۳۹,۹۹۱,۲۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳۴,۳۸۴ ۳۴,۲۹۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۴۲۹,۸۳۳,۳۴۵,۰۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳۴,۳۸۶ ۳۴,۳۰۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۴۲۹,۹۴۹,۸۴۰,۸۳۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳۴,۳۸۷ ۳۴,۳۰۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۴۳۰,۰۶۶,۳۴۳,۷۷۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۳,۶۸۱ ۳۳,۵۹۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۳۵۹,۷۲۵,۲۹۸,۹۰۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۳,۱۶۶ ۳۳,۰۸۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۳۰۸,۳۴۳,۰۴۵,۲۸۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۳,۳۹۵ ۳۳,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۳۳۱,۱۸۸,۱۷۸,۶۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۱,۸۲۱ ۳۱,۷۴۲ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۱۷۴,۱۰۱,۸۳۱,۴۷۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۱,۴۷۵ ۳۱,۳۹۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۱۳۹,۶۳۳,۰۷۰,۲۰۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۱,۴۷۶ ۳۱,۳۹۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۱۳۹,۷۴۰,۷۱۳,۲۰۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۱,۴۷۷ ۳۱,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۱۳۹,۸۴۸,۳۶۳,۳۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۱,۲۰۷ ۳۱,۱۳۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۱۱۲,۹۱۶,۳۴۲,۶۶۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۰,۹۰۳ ۳۰,۸۲۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۰۸۲,۵۵۸,۲۴۷,۲۶۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۰,۵۶۸ ۳۰,۴۹۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۰۴۹,۱۸۱,۷۴۲,۱۰۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳۰,۳۰۳ ۳۰,۲۲۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۳,۰۲۲,۷۴۲,۱۴۹,۸۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳۰,۰۰۷ ۲۹,۹۳۳ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۹۳,۲۴۴,۹۲۰,۶۲۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳۰,۰۰۸ ۲۹,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۴۷۷,۴۴۲ ۰ ۷۵,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۷,۴۴۲ ۲,۹۹۳,۳۴۸,۱۱۲,۳۲۴