اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 73,727,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,272,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 970,230,485,347
قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,192
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,160
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,160
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 13,192 13,160 0 300,000 140,967,442 0 68,240,000 73,727,442 970,230,485,347
  2 1398/02/02 13,192 13,159 0 260,000 140,667,442 0 68,240,000 73,427,442 966,254,347,904
  3 1398/02/01 12,857 12,826 0 0 140,407,442 0 68,240,000 73,167,442 938,435,293,652
  4 1398/01/31 12,858 12,826 0 240,000 140,407,442 0 68,240,000 73,167,442 938,455,212,848
  5 1398/01/30 12,886 12,854 0 0 140,167,442 0 68,240,000 72,927,442 937,426,146,155
  6 1398/01/29 12,886 12,855 0 0 140,167,442 0 68,240,000 72,927,442 937,446,047,211
  7 1398/01/28 12,886 12,855 0 220,000 140,167,442 0 68,240,000 72,927,442 937,465,955,568
  8 1398/01/27 12,742 12,711 0 150,000 139,947,442 0 68,240,000 72,707,442 924,167,095,255
  9 1398/01/26 13,102 13,070 0 350,000 139,797,442 0 68,240,000 72,557,442 948,351,276,315
  10 1398/01/25 12,946 12,915 0 0 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 932,532,502,388
  11 1398/01/24 12,962 12,930 0 0 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 933,662,954,630
  12 1398/01/23 13,397 13,364 0 0 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 964,979,087,422
  13 1398/01/22 13,397 13,364 0 0 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 964,999,800,994
  14 1398/01/21 13,397 13,365 0 0 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 965,020,521,868
  15 1398/01/20 14,020 13,985 0 0 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 1,009,838,311,888
  16 1398/01/19 14,075 14,041 0 20,000 139,447,442 0 68,240,000 72,207,442 1,013,859,551,668
  17 1398/01/18 14,014 13,980 0 220,000 139,427,442 0 68,240,000 72,187,442 1,009,152,473,446
  18 1398/01/17 13,510 13,477 0 480,000 139,207,442 0 68,240,000 71,967,442 969,897,029,065
  19 1398/01/16 13,170 13,138 0 0 138,727,442 0 68,240,000 71,487,442 939,212,001,094
  20 1398/01/15 13,171 13,138 0 0 138,727,442 0 68,240,000 71,487,442 939,232,049,656