صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۱,۳۹۳,۸۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۳۵۸,۰۷۴,۸۵۶,۰۴۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۵,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۵,۵۳۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۵,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۶۶,۴۸۷ ۶۶,۲۷۴ ۶۶,۲۷۴ ۰ ۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۳۵۸,۰۷۴,۸۵۶,۰۴۴
  ۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۶۶,۵۶۳ ۶۶,۳۵۰ ۶۶,۳۵۰ ۰ ۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۳۹۹,۹۵۱,۰۵۰,۲۴۱
  ۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۶۶,۷۸۵ ۶۶,۵۷۱ ۶۶,۵۷۱ ۰ ۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۵۲۱,۱۲۳,۸۷۱,۹۳۳
  ۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۶۶,۷۸۷ ۶۶,۵۷۳ ۶۶,۵۷۳ ۰ ۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۵۲۲,۵۸۲,۷۴۴,۸۲۴
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۶۶,۸۸۹ ۶۶,۶۷۵ ۶۶,۶۷۵ ۰ ۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۵۷۸,۴۹۹,۹۸۰,۵۹۳
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۶۶,۸۹۲ ۶۶,۶۷۸ ۶۶,۶۷۸ ۰ ۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۵۷۹,۹۲۵,۲۲۱,۸۷۴
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۶۶,۸۹۵ ۶۶,۶۸۱ ۶۶,۶۸۱ ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۴۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۸,۶۰۶,۱۲۴ ۳۶,۵۸۱,۳۸۵,۵۶۵,۳۶۳
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۶۷,۵۶۹ ۶۷,۳۵۳ ۶۷,۳۵۳ ۰ ۰ ۷۵۹,۳۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۵۰۶,۱۲۴ ۳۶,۸۷۶,۰۴۴,۸۶۰,۲۷۴
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۶۷,۷۱۹ ۶۷,۵۰۳ ۶۷,۵۰۳ ۰ ۰ ۷۵۹,۳۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۵۰۶,۱۲۴ ۳۶,۹۵۸,۰۶۶,۰۳۲,۷۳۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۶۸,۱۳۳ ۶۷,۹۱۵ ۶۷,۹۱۵ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۷۵۹,۳۴۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۵۰۶,۱۲۴ ۳۷,۱۸۳,۷۵۶,۵۸۲,۹۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۶۸,۵۴۱ ۶۸,۳۲۲ ۶۸,۳۲۲ ۰ ۰ ۷۵۹,۳۳۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۴۹۶,۱۲۴ ۳۷,۴۰۵,۷۶۱,۱۱۰,۰۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۶۸,۵۴۳ ۶۸,۳۲۴ ۶۸,۳۲۴ ۰ ۰ ۷۵۹,۳۳۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۴۹۶,۱۲۴ ۳۷,۴۰۷,۲۴۳,۵۲۴,۰۱۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۶۸,۵۴۶ ۶۸,۳۲۷ ۶۸,۳۲۷ ۰ ۰ ۷۵۹,۳۳۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۴۹۶,۱۲۴ ۳۷,۴۰۸,۷۲۵,۹۳۸,۶۷۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۶۸,۵۴۹ ۶۸,۳۳۰ ۶۸,۳۳۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۵۹,۳۳۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۷,۴۹۶,۱۲۴ ۳۷,۴۱۰,۲۰۸,۳۵۴,۰۰۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۶۷,۹۴۹ ۶۷,۷۳۲ ۶۷,۷۳۲ ۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۷۵۸,۶۳۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۶,۷۹۶,۱۲۴ ۳۷,۰۳۵,۳۶۷,۴۸۲,۲۳۶
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۶۸,۳۷۴ ۶۸,۱۵۵ ۶۸,۱۵۵ ۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۷۵۷,۳۵۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۵,۵۱۶,۱۲۴ ۳۷,۱۷۹,۸۷۳,۵۸۷,۸۳۲
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۶۸,۴۸۵ ۶۸,۲۶۶ ۶۸,۲۶۶ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۷۵۶,۹۶۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۵,۱۲۶,۱۲۴ ۳۷,۲۱۳,۶۶۷,۵۳۰,۳۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۶۸,۵۶۸ ۶۸,۳۴۹ ۶۸,۳۴۹ ۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۷۵۶,۶۶۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۴,۸۲۶,۱۲۴ ۳۷,۲۳۸,۳۲۴,۸۷۷,۹۲۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۶۸,۴۲۳ ۶۸,۲۰۵ ۶۸,۲۰۵ ۰ ۰ ۷۵۵,۷۱۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۳,۸۷۶,۱۲۴ ۳۷,۰۹۴,۸۴۸,۴۰۷,۳۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۶۸,۴۲۶ ۶۸,۲۰۷ ۶۸,۲۰۷ ۰ ۰ ۷۵۵,۷۱۳,۶۸۹ ۰ ۲۱۲,۸۳۷,۵۶۵ ۵۴۳,۸۷۶,۱۲۴ ۳۷,۰۹۶,۳۱۹,۳۷۷,۴۲۶
  مشاهده همه