صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401.12.24 ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
2 اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401.12.24 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
3 دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401.12.24 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
4 تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ساعت 16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
5 تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ساعت 15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
6 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
7 دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
8 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
9 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
10 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
سایز صفحه