صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ تصمیمات مجمع (تغییرات اساسنامه)- افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تغییر محل اقامت قانونی تغییرات اساس نامه