صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴.۶۸ (۰.۰۷) ۱.۷۷E+۰۹ (۲۱.۹۴)
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۳) ۰
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱.۱۹ ۰.۱۴ ۷,۴۷۶.۵۵ ۶۸.۵۱
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۱۵) ۰.۸۹ (۴۲.۱۹) ۲,۴۵۶.۶۸
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۵۲ ۰.۳۸ ۵۶۰.۲ ۲۹۸.۵
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱.۱۲ (۱) ۵,۸۲۹.۳۹ (۹۷.۴۶)
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۱.۵) ۰.۱۷ (۹۹.۶) ۸۷.۳۲
۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۷) ۰
۲۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۶۶ ۰.۲۲ ۱,۰۰۹.۵۴ ۱۱۹.۴۸
۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۲۹) (۱.۳۹) (۶۵.۶۲) (۹۹.۳۹)
۲۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۴۵ ۰.۰۷ ۴۲۳.۰۷ ۳۱.۳۳
۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱.۹۳ (۰.۳) ۱۰۶,۹۴۶.۱۸ (۶۶.۶۹)
۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۲۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ (۰.۴۲) ۱.۲۱ (۷۸.۶۹) ۷,۸۶۱.۷۱
۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۲ ۰.۸۳ ۳,۹۴۵.۷۴ ۱,۹۴۶.۷