صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۶۴) ۱.۲۹ (۹۰.۵۱) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳ ۶۴.۴۵ ۱۹۸.۶۶
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۵۳ ۲.۴۹ ۵۷۷.۴۱ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۱.۱۵) ۰.۴۸ (۹۸.۵۴) ۴۶۷.۵۷
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۱.۰۶) (۰.۲۲) (۹۷.۹۴) (۵۵.۸)
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۷۷ ۱.۵۴ ۱,۵۱۷.۶۶ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۵۴ ۰.۵۶ ۲۶,۳۰۱.۳۲ ۶۷۶.۵۳
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۶۴ ۰.۳۱ ۹۴۲.۳۳ ۲۱۴.۳۶
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۷ ۱.۴۱ ۱,۱۵۳.۲۱ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۲ ۱.۲۸ ۱۰۸.۲۶ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۲) (۰.۹۳) (۵۱.۹۸) (۹۶.۶۶)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۷۹ (۰.۲۲) ۱,۶۹۳.۰۶ (۵۴.۵۷)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۷۳) ۰.۱۸ (۹۳.۲۱) ۹۱.۷۸
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ (۰.۹۴) ۲.۶۳ (۹۶.۸۳) ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶