صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ (۰.۲۱) (۰.۳۴) (۵۳.۴۵) (۷۱.۳۲)
۸۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۸۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۸۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ (۰.۰۳) ۰.۰۳ (۸.۹۳) ۹.۸۱
۸۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ (۰.۵۳) ۰.۸۶ (۸۵.۶) ۲,۱۴۳.۴۸
۸۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ (۰.۴۱) ۱.۲۱ (۷۷.۸۱) ۷,۸۶۲.۱۷
۸۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱.۳۵ ۰.۶۳ ۱۳,۴۰۸.۰۳ ۸۸۲.۳۹
۸۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱.۱ (۰.۴۴) ۵,۳۳۷.۶۴ (۸۰.۰۷)
۸۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۹۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (۰.۰۵) (۰.۶۸) (۱۷.۲۸) (۹۱.۷۸)
۹۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰.۲۴ (۱.۲۷) ۱۳۸.۸۲ (۹۹.۰۶)
۹۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ (۰.۳۶) ۰.۳ (۷۳.۲۴) ۱۹۶.۳۱
۹۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ (۰.۳۵) ۱.۲۵ (۷۲.۱) ۹,۱۴۲.۰۷
۹۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱.۸۶ (۰.۵۲) ۸۳,۴۲۵.۷۵ (۸۵.۰۲)
۹۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۹۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۹۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (۰.۹۲) ۰.۳۲ (۹۶.۵۱) ۲۲۱.۵۹
۹۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱.۶۳ ۰.۱۳ ۳۶,۸۵۷.۶۱ ۵۸.۱۹