صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱.۷۷ (۰.۷۲) ۶۱,۰۳۸.۰۳ (۹۲.۹)
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۳۹ ۲.۳۶ ۳۰۹.۹۱ ۵۰۰,۳۰۴.۴۵
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱.۳۸ (۱.۶۶) ۱۴,۸۰۳.۲۸ (۹۹.۷۸)
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۳) (۳.۳۶) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۷۴ ۰.۰۷ ۱,۳۸۳.۶۴ ۲۹.۱۵
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۷۵) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۳.۴۸ (۲.۷) ۲.۶۵E+۰۷ (۱۰۰)
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱.۰۳ (۱.۰۸) ۴,۱۵۵.۱ (۹۸.۰۸)
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱.۹۲ ۲.۰۱ ۱۰۲,۵۹۵.۸۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ (۲.۰۶) ۲.۸۲ (۹۹.۹۵) ۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱.۳۹ ۲.۶۷ ۱۵,۴۱۱.۷۳ ۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۳.۰۵ ۱.۹۳ ۵.۸۵E+۰۶ ۱۰۸,۶۴۲.۷۶
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۵.۶۴) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰