صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سبد گردان انتخاب مفید
999.000
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
1.000
جمع 1.000.000