صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰.۰۳ (۲.۹۷) ۱۱.۷۲ (۱۰۰)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۹۸ (۰.۳۷) ۳,۴۲۶.۸۷ (۷۴.۱۸)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۸۹ (۲.۵۱) ۲,۴۰۶.۹۶ (۹۹.۹۹)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱.۰۶ ۰.۴۳ ۴,۶۳۸.۳۲ ۳۸۲.۸۵
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰.۱۴ ۲.۲۶ ۶۷.۱۵ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲.۹۴ ۴.۳۲ ۳.۸۸E+۰۶ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۲.۰۴) (۰.۲۷) (۹۹.۹۵) (۶۲.۷۳)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۲.۱۲ ۰.۱۵ ۲۱۲,۷۶۷.۳۳ ۷۲.۶۴
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۹۹ ۲.۴ ۳,۵۰۸.۲۲ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۲.۹ ۴.۲۳ ۳.۴۳E+۰۶ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۲ ۴.۴۸ ۱۰۴.۱۷ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۵۵ ۳.۸ ۹۸۸,۲۳۴.۹۱ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ (۱.۱۶) ۳.۱ (۹۸.۵۷) ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ (۰.۱۵) ۲.۸۴ (۴۲.۷۸) ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱