صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۸) ۰
۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ (۲.۲) (۰.۱۷) (۹۹.۹۷) (۴۶.۷۱)
۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱.۲۸ (۰.۵۴) ۱۰,۱۱۲.۶ (۸۵.۹۸)
۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱.۹ (۰.۱۶) ۹۴,۸۰۰.۱۲ (۴۵.۲)
۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) (۰.۸۷) (۲.۱۷) (۹۵.۹۴)
۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ (۱.۵۲) ۰.۰۳ (۹۹.۶۲) ۱۰.۸۹
۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ (۰.۲) ۰ (۵۲) ۰
۳۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ (۰.۷۹) ۰.۰۴ (۹۴.۵۲) ۱۶.۲
۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ (۲.۱۸) (۰.۵۸) (۹۹.۹۷) (۸۸.۰۱)
۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ (۱.۲۷) ۰.۱۷ (۹۹.۰۴) ۸۷.۴۵
۳۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۶۳ ۱.۱۸ ۹۰۱.۹۹ ۷,۱۳۸.۷۳
۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ (۴.۴۹) ۳.۵۲ (۱۰۰) ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰.۴۱ ۰ ۳۴۰.۴۶ ۰
۳۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱.۹۸ ۰.۲۸ ۱۲۹,۷۸۰.۷۸ ۱۸۰.۵۸
۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۲.۰۵ (۰.۲۲) ۱۶۶,۲۳۷.۱۹ (۵۵.۷۶)