صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۶۲ (۰.۷۸) ۸۴۰.۲۲ (۹۴.۳۶)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۴.۰۵) (۰.۴۵) (۱۰۰) (۸۰.۴۸)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (۰.۸۴) ۳.۲۱ (۹۵.۴۵) ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۹۸ ۳.۰۸ ۳,۴۳۱.۵۷ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۹۷ (۱.۷۷) ۳,۳۲۲.۶۱ (۹۹.۸۵)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۹۸ (۰.۱۷) ۳,۴۴۱.۹۴ (۴۶.۵۶)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۹۹ ۱.۲۵ ۳,۵۱۹.۴۶ ۹,۱۵۳.۶۲
۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰.۹۶ ۰.۵۱ ۳,۲۱۵.۹۳ ۵۴۳.۹۵
۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰.۹۸ ۴.۱۱ ۳,۴۲۶.۴۷ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۳۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰.۹۹ (۰.۷) ۳,۶۰۳.۸۸ (۹۲.۳۸)
۳۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۶۱) ۰.۳۸ (۸۹.۳۶) ۲۹۶.۰۲
۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲.۷۷ ۰.۶۱ ۲.۱۴E+۰۶ ۸۳۶.۸
۳۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ (۰.۹۹) ۴.۸۹ (۹۷.۳۹) ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۴.۹۱ ۲.۱ ۴.۰۲E+۰۹ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۴.۹ ۰.۵۲ ۳.۸۲E+۰۹ ۵۷۵.۸
۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰