صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ (۰.۵۸) ۰.۷۷ (۸۸.۲۲) ۱,۵۵۲.۸۷
۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۲.۲۳ ۱.۸۸ ۳۰۸,۹۱۸.۵۹ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۶۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۶۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۲.۲۷ ۱.۶۱ ۳۶۰,۸۱۸.۶۷ ۳۳,۳۸۲.۲۷
۶۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱.۵۵ ۰.۵۵ ۲۷,۵۸۰.۷۹ ۶۵۲.۴۶
۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱.۵ (۰.۰۷) ۲۲,۴۱۵.۱۹ (۲۳.۰۳)
۷۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۷۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۵۲ ۰ ۵۶۰.۲۵ ۰
۷۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۷۷) (۰.۶۲) (۹۴.۱۳) (۸۹.۷۶)
۷۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ (۰.۲۶) ۰.۰۹ (۶۱.۴۹) ۳۸.۶۸
۷۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰.۳۷ ۰.۰۶ ۲۹۱.۱۱ ۲۵.۳۸
۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (۲.۵) (۰.۱۶) (۹۹.۹۹) (۴۴.۸۵)
۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱.۶۷ (۰.۰۹) ۴۱,۷۴۵.۰۸ (۲۸.۶۵)
۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۷.۳۹ ۰