صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۶۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۶۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱.۱۴ (۰.۰۷) ۶,۱۰۱.۰۱ (۲۲.۱۴)
۶۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ۱.۹۷ ۰.۱۷ ۱۲۳,۲۵۴.۵۹ ۸۷.۲۷
۶۵ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱.۲۸ ۱.۰۹ ۱۰,۴۲۹.۵۸ ۵,۰۹۷.۲
۶۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ (۱.۲۸) (۰.۳۱) (۹۹.۰۹) (۶۸.۰۴)
۶۷ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (۰.۷۱) (۱.۶۵) (۹۲.۶۱) (۹۹.۷۷)
۶۸ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۶۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۷۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ (۰.۵۴) ۰.۸۳ (۸۵.۹۸) ۱,۹۶۸.۳۲
۷۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ (۰.۳۹) ۲.۲ (۷۵.۸۵) ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۷۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۰.۳۹ (۳.۲) ۳۰۷.۴ (۱۰۰)
۷۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ (۱.۴۴) (۲.۳۹) (۹۹.۴۹) (۹۹.۹۹)
۷۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰.۵۱ (۰.۰۲) ۵۴۳.۲۶ (۸.۶۶)
۷۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۷۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۷۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۰.۳۱ (۲.۶۸) ۲۰۸.۸۷ (۱۰۰)
۷۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ (۱.۰۶) (۱.۴) (۹۷.۹۷) (۹۹.۴۱)
۷۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ (۱.۰۲) (۰.۸۲) (۹۷.۶۷) (۹۵.۰۳)