صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۱.۹۱) (۰.۷۴) (۹۹.۹۱) (۹۳.۲۸)
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۲.۰۲ ۱.۱۲ ۱۴۸,۵۱۳.۸۸ ۵,۷۸۸.۲۶
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۳.۰۱) ۳.۶۳ (۱۰۰) ۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۴.۰۶ ۰.۳۷ ۲.۰۱E+۰۸ ۲۸۲.۳۹
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۵ ۲.۴۶ ۸۲۵,۳۸۳.۳۱ ۷۲۳,۳۴۰.۲۲
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۹ ۲.۱۶ ۲,۵۳۷.۹۸ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ (۰.۳۲) ۲.۴۸ (۶۸.۸۴) ۷۵۹,۴۲۶.۱۲
۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲.۵ (۰.۸۳) ۸۲۱,۰۹۲.۳۹ (۹۵.۱۶)
۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱ ۲.۰۸ ۳,۷۱۴.۴۱ ۱۸۶,۴۵۶.۵