صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۷۴۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۷۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰.۶۵ ۲.۲۹ ۹۶۳.۸ ۳۹۱,۴۸۸.۵۱
۷۴۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ (۱.۱۸) ۳.۷۸ (۹۸.۷) ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱
۷۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱.۱۹ ۲.۵۵ ۷,۳۵۶ ۹۹۲,۹۵۲.۴۹
۷۴۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰.۸۵ ۱.۷۶ ۲,۱۱۲.۱۶ ۵۹,۱۸۷.۸۵
۷۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱.۴۱ ۲.۸۳ ۱۶,۱۸۶.۸۹ ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵
۷۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۷۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۳ ۰
۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ (۰.۵۹) ۰.۳۷ (۸۸.۲۸) ۲۸۹.۰۵
۷۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰.۸۹ (۰.۲۴) ۲,۴۰۴.۷۲ (۵۸.۷)
۷۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰.۸۹ (۰.۱۶) ۲,۴۷۷.۵۸ (۴۳.۸۴)
۷۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰.۸۹ ۰.۴۹ ۲,۴۶۱.۵۹ ۵۰۴.۷۲
۷۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰.۸ ۰.۴۸ ۱,۷۴۵.۲۱ ۴۷۷.۴
۷۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۷۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۶ ۰
۷۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰.۳۵ ۰ ۲۶۲.۶۴ (۱.۳۷)
۷۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰.۲۴ (۰.۳) ۱۳۶.۶۴ (۶۷.۱۷)
۷۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۵۴) ۰.۰۳ (۸۶.۰۷) ۱۳.۵۹
۷۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰.۶۲ (۰.۷۸) ۸۵۶.۸۹ (۹۴.۱۶)