صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۵.۶۲ ۳.۴۵ ۴.۶۵E+۱۰ ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶
۶۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰.۴۱ ۳.۵۵ ۳۴۵.۹ ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵
۶۶۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۳.۶۵ ۲.۱۵ ۴.۷۵E+۰۷ ۲۳۷,۲۳۷.۵۵
۶۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱.۸۲ ۲.۸۲ ۷۱,۵۳۹.۶۷ ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱
۶۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (۱.۱۸) ۲.۰۴ (۹۸.۶۷) ۱۵۸,۸۵۹.۶۲
۶۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۳ ۰
۶۶۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲.۳۱ (۰.۴۷) ۴۱۲,۲۰۶.۸۴ (۸۲.۱)
۶۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ (۰.۱۵) ۱.۵۲ (۴۱.۸۴) ۲۴,۲۳۳.۲
۶۷۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۲.۹۷ (۱.۵۲) ۴.۴۴E+۰۶ (۹۹.۶۳)
۶۷۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۲.۰۶ ۱.۹۷ ۱۷۰,۴۶۰.۳۶ ۱۲۴,۶۰۸.۲۴
۶۷۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۶۷۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (۱.۱۵) ۴.۳۶ (۹۸.۵۴) ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴
۶۷۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱.۰۴ ۱.۰۷ ۴,۲۸۱.۳۸ ۴,۸۳۸.۳۷
۶۷۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۳.۵ ۳.۳۵ ۲.۸۸E+۰۷ ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲
۶۷۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ (۹.۶) ۱.۸۷ (۱۰۰) ۸۵,۲۰۷.۶۴
۶۷۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰.۳۵ ۱.۳۹ ۲۵۳.۲۳ ۱۵,۳۳۷.۰۹
۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰