صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۸۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۵ ۰
۶۸۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ (۰.۹) (۰.۲) (۹۶.۳۱) (۵۱.۰۳)
۶۸۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱.۶۳ ۲.۰۲ ۳۶,۱۸۵.۹۳ ۱۴۵,۴۷۳.۷۱
۶۸۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۴.۱۲ ۱.۱۸ ۲.۵۵E+۰۸ ۷,۲۲۰.۶۹
۶۸۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۲.۹ (۱.۷۹) ۳.۳۸E+۰۶ (۹۹.۸۶)
۶۸۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۳.۳۲ (۰.۹۹) ۱.۵۱E+۰۷ (۹۷.۳۶)
۶۸۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۸ ۰
۶۸۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ (۱.۳) ۰.۵۲ (۹۹.۱۴) ۵۵۵.۶۴
۶۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۳.۲۶ (۲.۵۳) ۱.۲۳E+۰۷ (۹۹.۹۹)
۶۹۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲.۴۱ ۱.۲۵ ۵۹۴,۹۷۴.۳۵ ۹,۰۷۹
۶۹۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱.۱۵ ۱.۶۴ ۶,۴۱۲.۸۳ ۳۸,۱۱۴.۴۵
۶۹۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ (۱.۶) (۰.۴۱) (۹۹.۷۳) (۷۸.۰۳)
۶۹۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۱ ۰
۶۹۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۳ ۰
۶۹۶ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۳ ۰
۶۹۷ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱.۷۱ (۰.۱۲) ۴۷,۸۴۶.۷۳ (۳۵.۱۱)
۶۹۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱.۲۳ ۲.۰۲ ۸,۵۸۵.۸۱ ۱۴۹,۵۱۹.۱۳
۶۹۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ (۰.۱۹) ۲.۱۴ (۵۰.۵) ۲۲۹,۶۶۷.۹۷
۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ (۰.۳) ۰.۸۱ (۶۶.۷۹) ۱,۸۱۱.۳