صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۳ ۰
۷۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۳ ۰
۷۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ (۱.۵۵) (۰.۳۴) (۹۹.۶۶) (۷۱.۶)
۷۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲.۰۸ ۱.۸۷ ۱۸۱,۰۸۱.۲۴ ۸۶,۷۶۰.۴۴
۷۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱.۰۳ (۱.۰۶) ۴,۱۱۷.۷۸ (۹۷.۹۷)
۷۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۲.۰۹ ۰.۶۹ ۱۹۳,۰۹۳.۹۱ ۱,۱۲۳.۰۹
۷۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰.۹۷ (۱.۹۱) ۳,۲۴۷.۵۴ (۹۹.۹۱)
۷۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۵ ۰
۷۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۵ ۰
۷۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱.۵۵ (۱.۵۴) ۲۶,۹۲۹.۴۴ (۹۹.۶۶)
۷۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ (۱.۷۱) ۰.۱۹ (۹۹.۸۲) ۱۰۱.۴۷
۷۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ (۱.۶۳) ۳.۸ (۹۹.۷۵) ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴
۷۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ (۱.۱۱) ۳.۲۹ (۹۸.۲۸) ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳
۷۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ (۰.۸۶) ۰.۳۲ (۹۵.۶۸) ۲۲۶.۴۴
۷۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۷۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۷۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰.۶۵ ۲.۲۹ ۹۶۳.۸ ۳۹۱,۴۸۸.۵۱
۷۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ (۱.۱۸) ۳.۷۸ (۹۸.۷) ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱
۷۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱.۱۹ ۲.۵۵ ۷,۳۵۶ ۹۹۲,۹۵۲.۴۹
۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰.۸۵ ۱.۷۶ ۲,۱۱۲.۱۶ ۵۹,۱۸۷.۸۵