صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱.۴۱ ۲.۸۳ ۱۶,۱۸۶.۸۹ ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵
۷۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۷۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۳ ۰
۷۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ (۰.۵۹) ۰.۳۷ (۸۸.۲۸) ۲۸۹.۰۵
۷۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰.۸۹ (۰.۲۴) ۲,۴۰۴.۷۲ (۵۸.۷)
۷۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰.۸۹ (۰.۱۶) ۲,۴۷۷.۵۸ (۴۳.۸۴)
۷۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰.۸۹ ۰.۴۹ ۲,۴۶۱.۵۹ ۵۰۴.۷۲
۷۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰.۸ ۰.۴۸ ۱,۷۴۵.۲۱ ۴۷۷.۴
۷۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۶ ۰
۷۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰.۳۵ ۰ ۲۶۲.۶۴ (۱.۳۷)
۷۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰.۲۴ (۰.۳) ۱۳۶.۶۴ (۶۷.۱۷)
۷۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۵۴) ۰.۰۳ (۸۶.۰۷) ۱۳.۵۹
۷۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰.۶۲ (۰.۷۸) ۸۵۶.۸۹ (۹۴.۱۶)
۷۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰.۸ (۰.۵۴) ۱,۷۶۲.۴۸ (۸۶.۰۱)
۷۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۷۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۱ ۰
۷۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۰.۷۵) (۱.۲۱) (۹۳.۵۸) (۹۸.۸۳)
۷۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ (۰.۱۱) ۰ (۳۲.۶۸) (۰.۸۱)
۷۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰