صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰.۳۵ ۱.۳۹ ۲۵۳.۲۳ ۱۵,۳۳۷.۰۹
۶۴۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۵ ۰
۶۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ (۰.۹) (۰.۲) (۹۶.۳۱) (۵۱.۰۳)
۶۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱.۶۳ ۲.۰۲ ۳۶,۱۸۵.۹۳ ۱۴۵,۴۷۳.۷۱
۶۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۴.۱۲ ۱.۱۸ ۲.۵۵E+۰۸ ۷,۲۲۰.۶۹
۶۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۲.۹ (۱.۷۹) ۳.۳۸E+۰۶ (۹۹.۸۶)
۶۴۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۳.۳۲ (۰.۹۹) ۱.۵۱E+۰۷ (۹۷.۳۶)
۶۴۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۸ ۰
۶۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ (۱.۳) ۰.۵۲ (۹۹.۱۴) ۵۵۵.۶۴
۶۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۳.۲۶ (۲.۵۳) ۱.۲۳E+۰۷ (۹۹.۹۹)
۶۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲.۴۱ ۱.۲۵ ۵۹۴,۹۷۴.۳۵ ۹,۰۷۹
۶۵۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱.۱۵ ۱.۶۴ ۶,۴۱۲.۸۳ ۳۸,۱۱۴.۴۵
۶۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ (۱.۶) (۰.۴۱) (۹۹.۷۳) (۷۸.۰۳)
۶۵۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۱ ۰
۶۵۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۳ ۰
۶۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۳ ۰
۶۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱.۷۱ (۰.۱۲) ۴۷,۸۴۶.۷۳ (۳۵.۱۱)
۶۶۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱.۲۳ ۲.۰۲ ۸,۵۸۵.۸۱ ۱۴۹,۵۱۹.۱۳