صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۰.۸۷) ۲.۸۸ (۹۵.۸۲) ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۳۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۲۴ (۰.۴۵) ۱۳۶.۲۶ (۸۰.۸۵)
۳۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۴۴ (۲.۰۱) ۳۸۹.۰۳ (۹۹.۹۴)
۳۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۲) ۰.۲۲ (۵۱.۵۹) ۱۲۲.۲۵
۳۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۲۲) (۲.۱۷) (۵۴.۷۵) (۹۹.۹۷)
۳۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۱۲۸.۷۴ ۲۷۷.۳۵
۳۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۸۶ ۰ ۲,۱۶۳.۹۱ ۱.۴۲
۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۱۳) ۰.۴۳ (۹۸.۴۳) ۳۸۰.۰۶
۳۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ (۰.۱۵) ۲.۰۳ (۴۲.۳۲) ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۳۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱.۲۲ (۰.۵۵) ۸,۲۵۵.۹۱ (۸۶.۸۴)
۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ (۰.۷۹) ۱.۷۹ (۹۴.۵۵) ۶۳,۸۴۷.۸۲
۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۹) ۰
۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ (۰.۳۳) ۰.۷۱ (۷۰.۰۵) ۱,۲۰۱.۵۲
۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۱۸.۷۷ ۱۳۶.۴۲
۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ (۰.۶۴) ۳.۱ (۹۰.۲۹) ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹