صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (۰.۷۶) ۱.۴۷ (۹۳.۸۷) ۲۰,۸۳۵.۶۹
۳۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۸۴ ۱.۲۱ ۲,۰۴۶.۴۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۶) ۰
۳۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۱۹ (۲.۶۲) ۹۸.۳۵ (۹۹.۹۹)
۳۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۴۵) (۱.۲۵) (۸۰.۶۳) (۹۹)
۳۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۸۲ ۱.۱۶ ۱,۸۷۰.۲۱ ۶,۷۴۳.۷
۳۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۶۱) (۰.۶۸) (۸۹.۲۴) (۹۱.۶۵)
۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (۱.۶۸) ۱.۵۱ (۹۹.۷۹) ۲۳,۶۶۹.۷
۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰
۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ (۱.۲۱) ۱.۰۸ (۹۸.۸۲) ۴,۹۰۸.۱۸
۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۷) ۰
۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۷۱ ۰.۷۲ ۱,۲۴۵.۴۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۳۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ (۰.۳۳) ۱.۵۲ (۶۹.۹۴) ۲۴,۹۰۵.۳۷
۳۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۸) ۰
۳۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۲.۱۴ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۳۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۶۷ ۰.۸۹ ۱,۰۵۰.۲۹ ۲,۴۱۱.۴۷