صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۱.۲۹) (۰.۵۱) (۹۹.۱۴) (۸۴.۳۸)
۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴.۸۹ (۲.۳۸) ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۴۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۴۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۳.۷۹ ۰.۳۱ ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱۲.۳۱
۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ (۲.۱۲) ۰.۸۹ (۹۹.۹۶) ۲,۴۵۳.۴۳
۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (۲.۷۷) ۰.۱۷ (۱۰۰) ۸۹.۲۷
۴۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱.۵۴ (۰.۸۸) ۲۶,۷۶۳.۱۲ (۹۶.۰۸)
۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱.۷۲ ۰ ۵۰,۲۵۵.۹۳ ۰
۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۲.۵۱ ۰.۲۵ ۸۵۱,۴۲۸.۲۶ ۱۴۹.۹۵
۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۴.۵۷ (۰.۷) ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۲.۴)
۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱.۱۸ (۰.۰۱) ۷,۱۴۰.۴۸ (۳.۳۹)
۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰.۳۴ ۰ ۲۴۲.۶۹ ۰
۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ (۰.۰۳) ۰.۵۳ (۹.۵۹) ۵۹۲.۷۴