صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۲۵ ۳.۷ ۱.۱۷E+۰۷ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۳۳ ۳.۷ ۲۳۸.۰۱ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۸۵ ۲.۱۸ ۲.۸۱E+۰۶ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱.۴۴ ۲.۴۲ ۱۸,۱۹۹.۶۲ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ (۰.۴۹) ۲.۷۵ (۸۳.۵۴) ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (۱.۲) ۳.۱۶ (۹۸.۷۹) ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ (۳.۶۳) ۳.۵۹ (۱۰۰) ۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ (۰.۵۸) ۳.۰۸ (۸۷.۸۶) ۶,۵۱۱,۰۶۰.۹
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۹۱) ۰.۳ (۹۶.۴۹) ۱۹۹.۷۵
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (۰.۲) ۰.۲ (۵۱.۷۴) ۱۰۹.۸۸
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱.۲۵ ۲.۵۳ ۹,۰۸۰.۴۷ ۹۲۷,۴۹۹.۴۷
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۹۳ ۱.۷۷ ۲,۷۸۷.۸۷ ۶۱,۴۱۱.۳۱
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ (۰.۸۴) ۲.۳۸ (۹۵.۳۵) ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ (۱.۷۲) ۲.۴۱ (۹۹.۸۲) ۵۸۸,۱۷۰.۸۲