صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۴۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (۰.۳۱) (۰.۲۳) (۶۷.۴۵) (۵۷.۱۳)
۴۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۰.۴۳) (۰.۹۴) (۷۹.۴۸) (۹۶.۸۶)
۴۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ (۰.۳۸) ۰.۴۶ (۷۴.۹۸) ۴۳۰.۸۵
۴۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۱.۸۲ (۰.۰۹) ۷۱,۱۴۶.۳۳ (۲۷.۱)
۴۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (۳.۷۷) (۲.۳۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۴۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۴۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۴۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱.۱ (۰.۰۴) ۵,۳۱۸.۰۳ (۱۴.۶۴)
۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ (۰.۶۴) (۰.۶۴) (۹۰.۲۹) (۹۰.۵۳)
۵۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۰.۱۱ ۰.۵۴ ۴۸.۸۹ ۶۱۹.۷۴
۵۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ (۰.۶۶) ۰.۳۴ (۹۱.۰۹) ۲۴۸.۳۵
۵۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ (۱.۸۸) ۱.۹۸ (۹۹.۹) ۱۲۶,۱۷۱.۵۱
۵۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۵۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۵۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۵۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۲.۷۵ ۱ ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۳,۶۸۵.۲۸
۵۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۲.۰۵ ۰.۳۲ ۱۶۵,۳۵۱.۰۸ ۲۱۷.۷۷
۵۹ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ (۰.۷۳) (۱.۴۶) (۹۳.۱۳) (۹۹.۵۳)