صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۳۱۱,۳۶۱ ۹۵.۹۳ % ۴۳,۹۵۴ ۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۰ ۰.۸۴ % ۲۳۶ ۰.۰۲ % ۱,۳۱۱,۳۶۱ ۹۵.۹۳ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۳۰۵,۱۶۵ ۹۵.۹۵ % ۴۳,۳۵۶ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۰ ۰.۸۴ % ۲۳۹ ۰.۰۲ % ۱,۳۰۵,۱۶۵ ۹۵.۹۵ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۲۹۴,۴۲۷ ۹۵.۸۸ % ۴۳,۹۸۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۰ ۰.۸۵ % ۲۴۳ ۰.۰۲ % ۱,۲۹۴,۴۲۷ ۹۵.۸۸ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۳۰۳,۳۰۱ ۹۵.۹۴ % ۴۳,۴۰۳ ۳.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۴۰ ۰.۸۴ % ۲۴۶ ۰.۰۲ % ۱,۳۰۳,۳۰۱ ۹۵.۹۴ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۲۸۵,۰۳۲ ۹۵.۹۴ % ۴۳,۴۰۳ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۱ ۰.۸ % ۲۴۹ ۰.۰۲ % ۱,۲۸۵,۰۳۲ ۹۵.۹۴ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۲۸۵,۰۳۲ ۹۵.۹۴ % ۴۳,۳۹۵ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۱ ۰.۸ % ۲۵۳ ۰.۰۲ % ۱,۲۸۵,۰۳۲ ۹۵.۹۴ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۲۸۵,۰۳۲ ۹۵.۹۴ % ۴۳,۳۸۶ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۱ ۰.۸ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱,۲۸۵,۰۳۲ ۹۵.۹۴ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۲۸۳,۱۰۵ ۹۵.۸۶ % ۴۳,۵۴۵ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۹۱ ۰.۸۷ % ۱۸۹ ۰.۰۱ % ۱,۲۸۳,۱۰۵ ۹۵.۸۶ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۲۸۳,۱۰۵ ۹۵.۸۶ % ۴۳,۵۳۶ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۹۱ ۰.۸۷ % ۱۹۱ ۰.۰۱ % ۱,۲۸۳,۱۰۵ ۹۵.۸۶ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۲۷۶,۹۸۹ ۹۵.۹۳ % ۴۳,۱۲۸ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۸۴ ۰.۸۲ % ۱۹۲ ۰.۰۱ % ۱,۲۷۶,۹۸۹ ۹۵.۹۳ %