صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۱,۵۳۵,۳۱۰ ۹۶.۵۲ % ۴۲,۶۷۹ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۳ ۰.۷۹ % ۲۰۲ ۰.۰۱ % ۱,۵۳۵,۳۱۰ ۹۶.۵۲ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱,۵۳۵,۳۱۰ ۹۶.۵۲ % ۴۲,۶۷۱ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۳ ۰.۷۹ % ۲۰۵ ۰.۰۱ % ۱,۵۳۵,۳۱۰ ۹۶.۵۲ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱,۵۳۵,۳۱۰ ۹۶.۵۲ % ۴۲,۶۶۴ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۳ ۰.۷۹ % ۲۰۹ ۰.۰۱ % ۱,۵۳۵,۳۱۰ ۹۶.۵۲ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۵۱۸,۲۸۶ ۹۶.۴۸ % ۴۲,۶۴۲ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۳ ۰.۸ % ۲۱۲ ۰.۰۱ % ۱,۵۱۸,۲۸۶ ۹۶.۴۸ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۵۳۲,۰۸۹ ۹۶.۵۲ % ۴۲,۵۱۶ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۱۳ ۰.۷۹ % ۲۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۵۳۲,۰۸۹ ۹۶.۵۲ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۴۴۷,۵۲۶ ۹۶.۲۸ % ۴۲,۴۵۳ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۰۶ ۰.۸۸ % ۲۱۹ ۰.۰۱ % ۱,۴۴۷,۵۲۶ ۹۶.۲۸ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۳۹۰,۷۸۹ ۹۶.۲ % ۴۲,۵۰۴ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۳ ۰.۸۴ % ۲۲۲ ۰.۰۲ % ۱,۳۹۰,۷۸۹ ۹۶.۲ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۳۲۸,۲۲۵ ۹۶.۰۱ % ۴۲,۷۷۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۳ ۰.۸۸ % ۲۲۶ ۰.۰۲ % ۱,۳۲۸,۲۲۵ ۹۶.۰۱ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۳۲۸,۲۲۵ ۹۶.۰۱ % ۴۲,۷۶۷ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۳ ۰.۸۸ % ۲۲۹ ۰.۰۲ % ۱,۳۲۸,۲۲۵ ۹۶.۰۱ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۳۲۸,۲۲۵ ۹۶.۰۱ % ۴۲,۷۵۹ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۳ ۰.۸۸ % ۲۳۲ ۰.۰۲ % ۱,۳۲۸,۲۲۵ ۹۶.۰۱ %