صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱,۱۳۱,۲۱۶ ۹۵.۶۹ % ۴۴,۶۰۷ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲,۳۸۶ ۰.۲ % ۱,۱۳۱,۲۱۶ ۹۵.۶۹ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱,۱۳۴,۶۶۳ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۶۰۰ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۵۶ ۰.۰۲ % ۱,۱۳۴,۶۶۳ ۹۵.۸۸ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱,۱۳۹,۵۹۵ ۹۵.۹ % ۴۴,۵۷۰ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۵۸ ۰.۰۲ % ۱,۱۳۹,۵۹۵ ۹۵.۹ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۴۸۰ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۵۹ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۴۷۲ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۴۶۴ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۳ % ۲۶۲ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۷,۵۸۴ ۹۵.۸۶ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱,۱۲۲,۸۸۳ ۹۵.۸۵ % ۴۴,۴۰۷ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۴ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۲,۸۸۳ ۹۵.۸۵ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱,۱۱۸,۹۴۱ ۹۵.۸۱ % ۴۴,۷۳۶ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۵ ۰.۰۲ % ۱,۱۱۸,۹۴۱ ۹۵.۸۱ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱,۱۱۸,۹۶۲ ۹۵.۸۱ % ۴۴,۷۲۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱,۱۱۸,۹۶۲ ۹۵.۸۱ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱,۱۲۲,۴۸۴ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۶۵۵ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۳ ۰.۳۴ % ۲۶۸ ۰.۰۲ % ۱,۱۲۲,۴۸۴ ۹۵.۸۳ %