صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲.۹۵ (۰.۸۸) ۴,۰۷۰,۰۰۰ (۹۵.۹۷)
۱۸۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰.۱۴ ۰.۴۶ ۶۶.۸۲ ۴۲۸.۶۵
۱۸۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ (۳.۳۱) ۳.۰۹ (۱۰۰) ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷
۱۸۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۹.۷۳ ۲۰.۸۸
۱۸۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲.۱۴ ۱.۲۴ ۲۲۶,۸۴۸.۴۷ ۸,۷۶۳.۲۳
۱۸۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱.۳۶ ۳.۳ ۱۳,۷۹۳.۶ ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶
۱۸۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ (۲.۹) (۰.۱۲) (۱۰۰) (۳۵.۰۲)
۱۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ (۳.۷) (۳.۳۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۱۸۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۱۸۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۳.۱ ۰.۰۹ ۶,۸۷۰,۰۰۰ ۴۰.۳۷
۱۸۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۳.۸۳ ۳.۲۳ ۹۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲
۱۸۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۳.۹۸ (۰.۷) ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۹۲.۲۸)
۱۸۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ (۴.۵) (۴.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ (۳.۴۷) (۰.۷۹) (۱۰۰) (۹۴.۵۶)
۱۸۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰