صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۱۸۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۶۷ ۰.۳۶ ۱,۰۵۹.۰۴ ۲۷۶.۹۲
۱۸۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۱.۱۳) (۰.۲۲) (۹۸.۴) (۵۴.۴۴)
۱۸۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ (۰.۲۴) ۱.۱۴ (۵۸.۰۷) ۶,۱۲۴.۶۳
۱۸۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۲.۱۶) ۰.۴۱ (۹۹.۹۷) ۳۴۲.۱۶
۱۸۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱.۸۶ (۱.۴۱) ۸۴,۴۸۰.۶۳ (۹۹.۴۳)
۱۸۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۸۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۷,۴۳۱.۷۲ ۱۶۶.۶۸
۱۸۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۶۸) ۰.۴۷ (۹۱.۷۷) ۴۴۷.۲
۱۸۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۱۹) (۰.۵۷) (۴۹.۷۹) (۸۷.۴۸)
۱۸۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۱.۵۲) (۰.۰۲) (۹۹.۶۲) (۶.۳۶)
۱۸۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹) ۰
۱۸۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (۰.۹۳) ۱.۴۲ (۹۶.۶۷) ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۸۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ (۰.۳۲) ۱.۰۴ (۶۸.۸۴) ۴,۳۱۷.۳۱
۱۸۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰.۲۴ ۲.۱۵ ۱۳۹.۶۹ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۸۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰.۱۳ ۱.۵۳ ۵۹.۵۳ ۲۵,۲۴۳.۱۸