صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ (۰.۲۲) (۰.۵۸) (۵۴.۵۳) (۸۸.۱۲)
۵۶۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ (۱) ۰.۲۷ (۹۷.۴۷) ۱۶۷.۳۷
۵۶۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱.۹۱ ۰.۰۶ ۱۰۰,۱۴۸.۲۳ ۲۴.۱۲
۵۶۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱.۵۸ ۰.۳۳ ۳۰,۰۳۰.۸۸ ۲۳۶.۸
۵۶۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ (۱.۴۹) ۱.۴۷ (۹۹.۵۸) ۲۰,۵۲۶.۲
۵۶۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰.۹۵ ۰.۹۵ ۳,۰۱۰.۴۸ ۳,۰۷۰.۸۲
۵۷۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۴.۶ (۰.۳۴) ۱.۳۴E+۰۹ (۷۱.۰۳)
۵۷۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ (۰.۴۲) ۰.۵ (۷۸.۳۳) ۵۲۷.۲۵
۵۷۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۳.۱۴ ۱.۳۹ ۸.۰۲E+۰۶ ۱۵,۱۴۷.۸۱
۵۷۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱.۰۹ (۰.۹۸) ۵,۱۲۷.۸ (۹۷.۲۷)
۵۷۵ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۷۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱.۲ (۱.۹۲) ۷,۶۰۷.۹۴ (۹۹.۹۲)
۵۷۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ (۰.۲۲) (۰.۳۸) (۵۵.۲۶) (۷۴.۸۸)
۵۷۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۰.۴۵ (۱.۲۱) ۴۲۰.۰۳ (۹۸.۸۳)
۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ (۲.۹۳) (۱.۶۹) (۱۰۰) (۹۹.۸)