صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۶۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ (۳.۲۹) (۲.۵۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۶۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (۰.۴۵) (۰.۴۲) (۸۰.۴۱) (۷۸.۶۸)
۶۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰.۷۹ ۰.۳۷ ۱,۶۸۳.۸۲ ۲۷۸.۴۷
۶۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ (۱.۵۵) ۱.۳ (۹۹.۶۷) ۱۱,۱۱۲.۸۴
۶۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۲.۵۱ (۲.۹۴) ۸۳۸,۳۶۹.۳۶ (۱۰۰)
۶۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۰.۷۳ (۱.۷۴) ۱,۲۹۶.۸۴ (۹۹.۸۴)
۶۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۶۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ (۴.۲۷) (۰.۶۶) (۱۰۰) (۹۱.۲۳)
۶۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ (۲.۳۸) ۰.۵۵ (۹۹.۹۸) ۶۳۷.۸۹
۶۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ (۰.۱۳) ۰.۸۵ (۳۶.۷۳) ۲,۱۳۰.۶۲
۶۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ (۲.۲۱) (۱.۹۳) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۲)
۶۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ (۲.۶۵) (۰.۴۷) (۹۹.۹۹) (۸۲.۰۶)
۶۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ (۰.۳۵) ۰.۵۱ (۷۲.۰۶) ۵۴۲.۰۵