صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ (۰.۹۶) ۰.۰۸ (۹۷.۰۳) ۳۵.۳۸
۵۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱.۹۸ ۰.۵۵ ۱۲۹,۰۶۱.۳۴ ۶۲۸.۶۶
۵۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱.۶۸ (۲.۲۱) ۴۴,۲۷۹.۵ (۹۹.۹۷)
۵۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (۰.۰۲) (۰.۳۳) (۶.۳۳) (۷۰.۵۸)
۵۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱.۳۸ ۰.۳۲ ۱۴,۷۸۲.۶۸ ۲۲۵.۳۶
۵۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۵۴۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱.۵۹ ۰.۰۹ ۳۱,۱۴۵.۷۵ ۳۹.۰۴
۵۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱.۲۴ ۰.۴۵ ۸,۹۴۴.۷۲ ۴۲۴.۰۵
۵۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰.۲ ۰.۱۲ ۱۰۴.۷ ۵۶.۷۴
۵۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ (۲.۵۳) (۰.۲۶) (۹۹.۹۹) (۶۱.۹۵)
۵۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۳.۴۱ ۰.۰۶ ۲.۰۹E+۰۷ ۲۴.۹
۵۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۵۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ (۲.۱۷) ۰.۵۳ (۹۹.۹۷) ۵۷۸.۲۸
۵۵۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ (۱.۴۱) ۱.۰۱ (۹۹.۴۴) ۳,۸۵۲.۹۷
۵۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲.۳۶ ۰.۶۵ ۴۸۹,۵۰۰.۳۷ ۹۶۳.۰۷
۵۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ (۰.۰۶) ۰.۱ (۱۸.۴۴) ۴۶.۴۱
۵۶۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱.۰۲ ۰.۱۳ ۴,۰۲۷.۱۴ ۶۰.۴۶