صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۸۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ (۳.۲۹) (۰.۵۲) (۱۰۰) (۸۵.۳)
۵۸۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۰.۰۸ (۰.۵۳) ۳۳.۴۷ (۸۵.۶۸)
۵۸۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ (۳.۳۹) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۵۱)
۵۸۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ (۰.۷۲) ۰.۰۱ (۹۲.۸۷) ۵.۵۵
۵۸۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ (۳) (۰.۱۱) (۱۰۰) (۳۴.۲۷)
۵۸۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۲.۹۶ ۰.۱۳ ۴.۱۵E+۰۶ ۶۲.۸۶
۵۸۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ (۱.۱) ۰.۷ (۹۸.۲۱) ۱,۱۷۱.۶۲
۵۹۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۰.۷۷ (۰.۳۶) ۱,۵۶۹.۹۳ (۷۳.۴۳)
۵۹۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ (۳.۰۳) ۱.۹۴ (۱۰۰) ۱۱۱,۲۸۷.۵۵
۵۹۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۴.۲۹ ۲.۰۵ ۴.۵۲E+۰۸ ۱۶۷,۴۷۷.۶۵
۵۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱.۷۱ (۲.۳۹) ۴۸,۵۱۸.۴۸ (۹۹.۹۹)
۵۹۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ (۳.۶) (۲.۰۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۵)
۵۹۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ (۰.۷۲) ۰.۴۴ (۹۲.۷۴) ۴۰۰.۷۵
۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ (۲.۳۸) (۲.۸) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)