صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۶۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۵۴) ۰.۰۳ (۸۶.۰۷) ۱۳.۵۹
۲۱۶۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰.۶۲ (۰.۷۸) ۸۵۶.۸۹ (۹۴.۱۶)
۲۱۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰.۸ (۰.۵۴) ۱,۷۶۲.۴۸ (۸۶.۰۱)
۲۱۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۲ ۰
۲۱۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۱ ۰
۲۱۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۰.۷۵) (۱.۲۱) (۹۳.۵۸) (۹۸.۸۳)
۲۱۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ (۰.۱۱) ۰ (۳۲.۶۸) (۰.۸۱)
۲۱۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰
۲۱۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰.۱۵ (۰.۱۸) ۷۱.۶ (۴۸.۲۴)
۲۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۰.۲۱) (۱.۲۸) (۵۳.۰۴) (۹۹.۰۹)
۲۱۷۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۷ ۰
۲۱۷۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۲۱۷۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۰.۲۱) ۰.۱۳ (۵۲.۹۹) ۵۹.۳۶
۲۱۷۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۲.۱۹ (۳.۵۳) ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۲۱۷۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰.۲۹ ۱.۱۴ ۱۸۳.۷۲ ۶,۲۴۵.۵۷
۲۱۷۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰.۲ (۲.۵۴) ۱۰۵.۶۳ (۹۹.۹۹)
۲۱۷۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰.۱۴ ۰.۱۸ ۶۵.۷۸ ۹۴.۶۸
۲۱۷۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۵ ۰
۲۱۷۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۱ ۰