صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 21/08/1398 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
12 اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
13 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 98.08.16 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
14 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
15 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
16 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 97.08.02 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
17 تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق 1397/05/09 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
18 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 09/05/1397 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
19 اطلاعیه- آغاز فعالیت صندوق عیار ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
20 دعوت به مجمع- تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 97.05.09 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
12
سایز صفحه