صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست