صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1403.01.18
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1403.01.18
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست