صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست