صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست