صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 08/10/1398 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
62 دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
63 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1398/08/21 ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
64 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 21/08/1398 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
65 اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
66 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 98.08.16 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
67 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
68 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
69 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 97.08.02 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
70 تصمیمات مجمع- تغییر محل اقامت قانونی صندوق 1397/05/09 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
سایز صفحه