صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 99.09.04 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
42 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه مورخ 99.09.04 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
43 تصمیمات مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
44 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 08/10/1398 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
45 دعوت به مجمع- تغییر رکن بازارگردان مورخ 98.10.08 ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
46 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1398/08/21 ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
47 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 21/08/1398 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
48 اصلاحیه زمان برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
49 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 98.08.16 ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
50 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق 1397/08/02 ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
سایز صفحه