صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401/06/05 ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
42 دعوت به مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ 1401/06/05 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
43 دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/05/03 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
44 تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
45 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
46 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
47 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
48 تصمیمات مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ 1400/08/23 ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
49 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 1400.08.23 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
50 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه- مورخ 1400/08/23 ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
سایز صفحه