صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ 1401/10/11 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
32 دعوت به مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14 ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
33 دعوت به مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ 1401/10/11 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
34 تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/08/14 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
35 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/08/14 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
36 تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
37 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
38 دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/08/14 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
39 دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08 ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
40 تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ 1401/06/05 ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
سایز صفحه