صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 دعوت به مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/08/14 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
22 دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08 ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
23 تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ 1401/06/05 ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
24 اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401/06/05 ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
25 دعوت به مجمع - افزایش سقف واحد‌های قابل صدور صندوق مورخ 1401/06/05 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
26 دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/05/03 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
27 تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
28 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
29 اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
30 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی، هزینه های نرم افزار و تغییر نام صندوق مورخ 1401.03.17 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
سایز صفحه