صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1402.11.02
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مورخ 1402.11.02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست