صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401.12.24
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1401.12.24
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست