صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۷۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۳۶۵,۵۳۱ ۸۴.۳۱ % ۴۰,۵۸۶ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۷۰ ۶.۲۴ % ۳۸۶ ۰.۰۹ % ۳۶۵,۵۳۱ ۸۴.۳۱ %
۵۷۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۳۲۱,۱۰۵ ۸۲.۵۲ % ۴۰,۵۶۴ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۵۳ ۶.۹۵ % ۳۸۰ ۰.۱ % ۳۲۱,۱۰۵ ۸۲.۵۲ %
۵۷۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۳۵۵,۱۸۳ ۸۳.۹۴ % ۴۰,۵۳۶ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۵۳ ۶.۳۹ % ۳۷۴ ۰.۰۹ % ۳۵۵,۱۸۳ ۸۳.۹۴ %
۵۷۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۳۵۳,۷۳۴ ۸۳.۲۴ % ۴۰,۵۱۶ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۲۴ ۷.۱۴ % ۳۶۸ ۰.۰۹ % ۳۵۳,۷۳۴ ۸۳.۲۴ %
۵۷۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۳۵۳,۷۳۴ ۸۳.۲۵ % ۴۰,۴۹۷ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۲۴ ۷.۱۴ % ۳۶۱ ۰.۰۹ % ۳۵۳,۷۳۴ ۸۳.۲۵ %
۵۷۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۳۵۳,۷۳۴ ۸۳.۲۵ % ۴۰,۴۷۷ ۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۲۴ ۷.۱۴ % ۳۵۴ ۰.۰۸ % ۳۵۳,۷۳۴ ۸۳.۲۵ %
۵۷۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۳۲۸,۷۱۵ ۸۸.۷۹ % ۴۰,۴۵۳ ۱۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۰۹ ۰.۱۹ % ۳۵۵ ۰.۱ % ۳۲۸,۷۱۵ ۸۸.۷۹ %
۵۷۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۳۱۸,۲۱۶ ۸۵.۷۶ % ۴۰,۴۳۳ ۱۰.۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۹ ۳.۲۵ % ۳۵۶ ۰.۱ % ۳۱۸,۲۱۶ ۸۵.۷۶ %
۵۷۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۲۷۲,۶۵۷ ۸۶.۶۱ % ۴۰,۴۱۰ ۱۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۷۴۲ ۰.۲۴ % ۱,۰۱۴ ۰.۳۲ % ۲۷۲,۶۵۷ ۸۶.۶۱ %
۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۲۶۲,۴۵۰ ۸۰.۷۵ % ۵۵,۷۹۷ ۱۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۳ ۱.۹۷ % ۳۵۸ ۰.۱۱ % ۲۶۲,۴۵۰ ۸۰.۷۵ %