صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۳۳,۰۵۹ ۹۵.۶۶ % ۴۵,۳۶۶ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۰ ۰.۱۱ % ۳۱۳ ۰.۰۳ % ۱,۰۳۳,۰۵۹ ۹۵.۶۶ %
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۲۹,۶۲۳ ۹۵.۶۲ % ۴۵,۶۲۷ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۶ ۰.۱۱ % ۳۱۵ ۰.۰۳ % ۱,۰۲۹,۶۲۳ ۹۵.۶۲ %
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۲۸,۸۷۴ ۹۵.۶۲ % ۴۵,۳۰۸ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۱ ۰.۱۴ % ۳۱۶ ۰.۰۳ % ۱,۰۲۸,۸۷۴ ۹۵.۶۲ %
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۵۷,۰۶۱ ۹۵.۷۳ % ۴۵,۰۸۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۶ ۰.۱۶ % ۳۱۸ ۰.۰۳ % ۱,۰۵۷,۰۶۱ ۹۵.۷۳ %
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۴۲,۸۰۹ ۹۵.۶۶ % ۴۵,۲۶۰ ۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۹ ۰.۱۶ % ۳۱۹ ۰.۰۳ % ۱,۰۴۲,۸۰۹ ۹۵.۶۶ %
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ % ۴۵,۴۰۶ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۵ % ۳۲۱ ۰.۰۳ % ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ %
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ % ۴۵,۳۹۸ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۵ % ۳۲۲ ۰.۰۳ % ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ %
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ % ۴۵,۳۹۰ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۵ % ۳۲۴ ۰.۰۳ % ۹۹۰,۸۱۰ ۹۵.۴۴ %
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۹۷۳,۳۳۲ ۹۵.۳۶ % ۴۵,۴۲۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۷ ۰.۱۶ % ۳۲۵ ۰.۰۳ % ۹۷۳,۳۳۲ ۹۵.۳۶ %
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۹۷۳,۸۹۵ ۹۵.۳۹ % ۴۵,۰۰۱ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲ ۰.۱۷ % ۳۲۷ ۰.۰۳ % ۹۷۳,۸۹۵ ۹۵.۳۹ %